Diagnòstic Neuropsicològic

Què és la Neuropsicologia?

La Neuropsicologia té com a objectiu descriure l'estat cognitiu, conductual, emocional i funcional del pacient mitjançant un perfil neuropsicològic. Aquest patró d'alteració o preservació de funcions cerebrals hi contribueix, entre d'altres:

 • Al diagnòstic de patologies neurològiques subjacents
 • A monitoritzar l'efecte de tractaments farmacològics
 • A estudiar evolutivament intervencions quirúrgiques
 • A diferenciar entre l'envelliment normal i el patològic.
Què és l'avaluació/diagnòstic neuropsicològic?

L'avaluació neuropsicològica es basa en la recopilació de dades multidomini:

 • Clínics i personals del pacient (anamnesi/història clínica)
 • Rendiment objectiu en tests seleccionats per detectar possibles alteracions en: la memòria, l'atenció, les funcions executives, el llenguatge o les funcions visuoperceptives.
 • Escales i entrevistes estructurades per detectar símptomes emocionals o conductuals: com serien l'ansietat, la depressió o la irritabilitat entre d'altres.
 • Entrevista semiestructurada amb el familiar/cuidador per detectar possibles limitacions físiques o perceptives, així com problemes subtils en el dia a dia (per exemple: ennuegaments o caigudes freqüents).
 • Qüestionaris per a l'obtenció de dades objectives respecte al grau d'independència o dependència de la persona a la seva vida diària (mitjançant entrevista a un familiar o cuidador).


Per al diagnòstic neuropsicològic, el professional ha de:

 • Corregir i analitzar els rendiments a les proves administrades.
 • Determinar el perfil cognitiu, el grau de funcionalitat i l'estat psicològic del pacient.
 • Emetre un informe neuropsicològic al Dr/a. que el derivi a la unitat, així com al pacient/família, si cal.


Horari de visites

Dimarts de 09:00-13:30 hrs


Més informació

Per a més informació, no dubteu a consultar-nos.

Secretaria d'HM CINAC Barcelona a l'Hospital HM Nou Delfos

Telèfon d'informació: 93 254 50 00 Extensió: 7180

Ubicació: Avinguda de Vallcarca, 151, 08023 Barcelona. 4ª planta. HM CINAC Barcelona. Hospital HM Nou Delfos.

Demana cita telefònica: 93 523 05 55


DEMANA CITA ONLINE
Pujar amunt