Otorinolaringologia

L’Otorinolaringologia comprèn un ampli camp d’estudi i tasca quirúrgica sobre un àrea complexa en la que el nexe d’unió, la pertinença de forma fonamental o secundària a la via aerodigestiva superior, encobreix en molts casos, situacions netament diferenciades quant al mètode diagnòstic i a la tècnica quirúrgica.


martínez vidal otorrino

Otorinolaringologia HM Delfos | Dra. Martínez VidalSubir arriba