Estadístiques i Resultats


​​Activitats i índex assistencials 2023


Dades Gen​erals
HM Nou Delfos
​Total Grup HM Hospitales
​Altas hospitàlaries12.232
106.616
​Urgències
21.990
745.103
​Cirurgies9.751
108.440
​Cirurgies majors ambulatòries
2.216
49.859
​Naixements
n/a
5.064
​Estudis de laboratori
1.030.307
12.588.287
​Estudis radiològics65.609
1.225.199
​Endoscòpies
5.341
50.732
​Tractament Dolor
674
​14.697
​Hospital de Dia
1.421
​21.969
​Consultes Externes142.283
3.803.406INDICADORS FUNCIONALS 2023 - HOSPITAL


Indic​adors Funcionals
BARCELONA 2023
​ HM Nou Delfos ​ HM  Nens
​HM Sant Jordi
​TOTAL   

Altes Brutes 12.154 5.928 1.382 19.464
Estància Mitja Bruta
3,57
0,91
1,81
7,02
EM Norma Bruta 9,94
5,69 5,2
6,68
​Diferència Norma -3,38
-4,78
-3,39
-4,05
​IEMA (Índex de EM Ajustat) 0,7607
0,2378
0,5250
0,6070
​Índex Casuístic 0,6751
0,6728
0,6642
0,6494
​Impacte (Est Evitables)
-13.631,78
-17.282 -2.266,11
-33.180,59
​Pes Mig en Hospitalització 0,7408 0,468
0,902
0,6470

Norma Versió APR és igual a APRv36.0 / Norma APRv36.0 SNS-2022 (Altes 2022)

IEMA: EM hospital /EMAF

Un IEMA > 1 indica pitjor funcionament respecte de l'estàndard.

Un IEMA < 1 indica un funcionament millor respecte de l'Estàndard.

Índex Casuístic: EMAF/ EM Estàndard

Un índex < 1 indica que la casuística de l'hospital és menys complexa en el sentit que té una proporció menor de casos amb estades prolongades segons el funcionament de l'estàndard.

Impacte (Est Evitables)- Brutes: Estades estalviades o gastades respecte de l'Estàndard.


INDICADORS D'EFICIÈNCIA 2023 - HOSPITALIndicadors d'Eficiència
BARCELONA 2023
Percentatge de pacients amb ictus amb estades més grans de 20 17,5%
n/a n/a 17,5%
Percentatge de pacients amb fractura de maluc amb estada més gran de 20 dies
6,25%
n/a n/a 6,25%
Índex de col·lecistectomia laparoscòpica 99,6%
100% 100% 99,7%


Pujar amunt