Malalties Infeccioses i Epidemiologia

La Unitat de Control de la Infecció Nosocomial dóna suport assistencial assessorant i recolzant als professionals de l’Hospital en el tractament de les infeccions.

Es tracta d’un Unitat creada amb l’objectiu de proporcionar als pacients hospitalitzats els màxims estàndards de qualitat i seguretat clínica.


epidemia


Funcions principals de Control de la Infecció Nosocomial

  • Prevenir, vigilar i controlar la infecció d’adquisició hospitalària col·laborant i treballant amb tots els departaments de l’Hospital.
  • Informar i formar als professionals sanitaris en conceptes d’infecció hospitalària.
  • Establir la política antibiòtica de l’Hospital.
  • Assessorar i recolzar als professionals en tot allò relacionat amb les infeccions.
  • Vigilar i controlar el compliment dels procediments normalitzats d’higiene, neteja, desinfecció, esterilització i bioseguretat ambiental.
  • Establir la política de precaucions estàndards i basades en els mecanismes de transmissió així com, supervisar el seu compliment.

Pujar amunt