Unitat de Litiasi Renal

La Unitat de Litiasi Renal HM Nou Delfos va sorgir per a cobrir la necessitat d’integrar el diagnòstic, tractament i prevenció de la Litiasis urinàries en una mateixa unitat especialitzada.

​La complexitat actual en el diagnòstic i l’aplicació de les diferents alternatives terapèutiques en el tractament de la litiasi urinària obliga a la creació d’unitats que integrin la Litotrípsia extracorpòria per ones de xoc, la Ureterorenoscòpia diangnòstica i terapèutica, tant semirígida com flexible, amb diferents energies de fragmentació intracorpòrea, la Nefrolitotòmia percutània, la Cirurgia clàssica, l’Estudi metabòlic urinari i un equip mèdic amb experiència contrastada en el maneig del pacient litiàsic. 


Diagnòstic i tractament de la Litiasi urinària


 Estudi Metabòlic Urinari i Prevenció

L’experiència contrastada de l’equip mèdic en el tractament de la Litiasi urinària, permet la realització dels complexes Estudis Metabòlics Urinaris als pacients litiàsics, que ens durà a un diagnòstic etiològic precís i a aplicar el tractament dietètic-terapèutic necessari per a evitar recidives litiàsiques. 


Ureteroscòpia

En aquelles situacions on, per característiques del càlcul renal o ureteral no sigui factible l’aplicació de les Ones de Xoc, disposem de l’ultima generació d’Ureteroscopis Semirígids Olympus i Storz, així com els Ureteroscopis Flexibles d’un sol ús Lhitoyue Boston, que permeten aplicar energia Làser per al Tractament de la Litiasi, disposant d’un Generador Làser Boston Auriga XL de 50W. 


Litotrípsia Extracorpòria per Ones de Xoc - LEOC

El mètode de LEOC consisteix en la fragmentació de la Litiasi mitjançant l’aplicació d’Ones de Xoc generada i aplicades externament al cos. Actualment, és el mètode d’elecció per al tractament de la Litiasi localitzada a qualsevol nivell de la via urinària. 

Disposem d’un modern i funcional equip Dornier Delta II de localització radiològica i ecogràfica i amb energia electromagnètica d’alta pressió, que permet un tractament ambulatori de la Litiasi urinària 


Nefrolitotomia Percutània

En els casos de masses litiàsiques i Litiasi coral·liformes, disposem d’un sofisticat equip de Nefrolitotomia Percutània i Miniperc, amb seguiment radiològic mitjançant arc en C i ecografia intraoperatòria. Aquestes tècniques permeten també el diagnòstic i tractament mitjançant electroresecció de tumors urotelials de vies altes. Director Unitat de Litiasi Renal

Dr. Carlos Torrecilla Ortiz​​​​​​​ Unitat de Litiasi Renal

  • Telèfon: 93 254 50 00 / 93 434 33 25
  • Ext.: 7150
  • Horari (At. Telefònica): 

> Dilluns a dimecres: 10:30-13:00h i 15:00-19:00h

> Dijous a divendres: 15:00-19:00hPujar amunt