Pneumologia

L’especialitat de Pneumologia contempla que el metge que disposi d’un aprenentatge ampli i suficient en Medicina Interna, adquireixi un coneixement de la fisiologia i patologia de l’aparell respiratori, de les tècniques diagnòstiques i de la seva correcta utilització, interpretació i valoració, i els medis terapèutics adients.

DEMANA CITA ONLINE


Per altra banda, el metge en formació ha de ser capaç d’interpretar i dades experimentals i epidemiològics, i col·laborar en aspectes de medicina preventiva, salut pública, docència i investigació en relació amb la Pneumologia. 

La Pneumologia és una especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi de la fisiologia i la patologia de l’aparell respiratori, així com de les tècniques diagnòstiques terapèutiques i preventives necessàries per a aconseguir els seus objectius. pneumologia barcelona


La tècnica més relacionada amb el Pneumòleg és la realització de broncoscòpies diagnòstiques i terapèutiques. 


Camp d'acció de la Penumologia

 • Malalties obstructives de pulmó: bronquitis crònica, emfisema, bronquièctasis, fibrosi quística.
 • Asma bronquial
 • Malalties pulmonars per hipersensibilitat
 • Infeccions pulmonars incloent tuberculosi i altres malalties per microbactèries, bactèries, fongs, virus i paràsits. 
 • Infeccions broncopulmonars en pacients immune deprimits
 • Malalties neoplàsiques broncopulmonars, tant benigne com malignes, primàries i metastàtiques. 
 • Malalties intersticials difoses del pulmó. 
 • Malalties vasculars pulmonars, incloent el tromboembolisme pulmonar, la hipertensió pulmonar primària o secundària, la vasculitis i els síndromes hemorràgics intrapulmonars. 
 • Malalties ocupacionals i relacionades amb el medi ambient. 
 • Malalties iatrogèniques, incloent malalties pulmonars induïdes per drigues i les complicacions postoperatòries. 
 • Lesions pulmonars agudes, incloent les mateixes radiacions, inhalacions i traumatismes. 
 • Manifestacions pulmonars de malalties sistèmiques, incloent les malalties del col·lagen, les malalties vasculars i les malalties primàries d’altres òrgans.
 • Insuficiència respiratòria i les seves causes, incloent les formes agudes i cròniques.
 • Malalties de la pleura. 
 • Malalties del mediastí. 
 • Trastorns genètics i alteracions del desenvolupament de l’aparell respiratori. 
 • Malalties pròpies de la tràquea i bronquis principals. 
 • Trastorns respiratoris durant la son. 
 • Trasplantament pulmonar.
 • Repercussió en l’aparell respiratori dels trastorns de la nutrició.
 • Biologia molecular i cel·lular en patologia respiratòria 
 • Trastorns respiratoris i el seu tractament en situacions de hiperbarismes i hipobarismes.


> Descobreixi més informació sobre la nostra Unitat de la SonResponsables Pneumologia

Dra. Leticia Valera Hernández 

Dra. Cristina Caupena Auledas​​​​​​​ Pneumologia

 • Ubicació: 4ª planta - HM CINAC Barcelona

 • Telèfon: 93 254 50 20

 • Horari (At. Telefònica): 

> Dilluns a Divendres: 9:00h a 20:00hSubir arriba