Medicina Interna

La Medicina Interna és una especialitat mèdica que aporta una atenció global al malalt, assumint la completa responsabilitat de la mateixa, contínuament, des de la consulta externa fins a les unitats d’hospitalització.

DEMANA CITA ONLINE


En principi, al metge internista han d’interessar-li tots els problemes dels malalts, y molt concretament la visió d’aquests com un tot, sent conscient que habitualment serà necessària la intervenció d’altres especialistes per a poder arribar a diagnòstics correctes i poder efectuar tractaments apropiats. El que més caracteritza a aquesta especialitat és aquesta visió de conjunt i de síntesi. 

La Medicina Interna, entesa com a especialitat, consisteix en l’exercici d’una atenció clínica, completa i científica, que integra en tot moment els aspectes fisiopatològics, diagnòstics i terapèutics amb els humans del malalt, mitjançant l’ús correcte dels recursos mèdics disponibles. 

L’internista ha d’unir a una àmplia experiència clínica, profunds coneixements científics i una capacitat de perfeccionament professional, i alhora, responsabilitzar-se en la cura personal i contínua dels malalts que es trobin sota la seva atenció. 

L’internista actua com a consultor d’altres especialistes i, alhora, és capaç d’integrar les opinions d’aquests en benefici de la cura integral del pacient. La pròpia natura de la Medicina Interna, que ocupa en un sentit integral i integrador, els processos diagnòstics i terapèutics de la malaltia i de la seva expressió a través del malalt; exigeix un autèntic coneixement de les bases científiques de la fisiopatologia i dels procediments diagnòstics i terapèutics de les malalties internes en el seu sentit més ampli. A l’internista, cap procés morbós o problema clínic que el malalt pateixi li ha de semblar fora de la seva responsabilitat, tot i que, com és lògic, recau a l’experiència d’altres especialistes sempre que es precisi. 


Medicina Interna - Equip Mèdic

Dr. Andrea Farina

Dra. Eirana Acuña Rodríguez

Dra. Ainhoa Rex Guzmán

Dr. Steven López Bernal

Pujar amunt