Anestesiologia i Reanimació

L’especialitat sorgeix de la necessitat de protegir al pacient davant de l’agressió quirúrgica y control preoperatori, postoperatori immediat i control del dolor crònic rebel a tractaments convencionals.

El contingut actual de l’especialitat és ampli i, degut a la capacitació de l’anestesiòleg per al tractament integral del pacient, és previsible que el seu camp d’actuació es continuï ampliant per estendre la teràpia de tot tipus de pacients que requereixin cures crítiques. 


L’Anestesiologia i Reanimació és una especialitat mèdica que té com a objectius l’estudi, docència, investigació i aplicació clínica de:

 • Mètodes i tècniques per a fer insensible al dolor i protegir al pacient de l’agressió abans, durant i després de qualsevol intervenció quirúrgica i obstètrica, d’exploracions diagnòstiques i de traumatismes. 
 • Mantenir les funcions vitals en qualsevol de les condicions citades i en els pacients donants d’òrgans. 
 • Tractar pacients amb funciones vitals que es troben greument compromeses, mantenint les mesures terapèutiques fins que es superi la situació de risc vital d’aquestes funcions, 
 • Tractament del dolor de qualsevol etiologia, tan aguda com crònica. 
 • La reanimació en el lloc de l’accident i l’evacuació dels accidentats o pacients en situació crítica. 


anestesiologia barcelona


L’Anestesiologia i Reanimació té el se camp d’acció en el medi intrahospitalari i en l’extrahospitalari. 

Medi hospitalari

 • Consulta preanestèsica
 • Acte anestèsic al quiròfan
 • Unitat de recuperació postanestèsica
 • Reanimació
 • Unitat del Dolor
 • Seguiment postanestèsic dels pacients

Servei d’Urgències:

 • Reanimació de pacients crítics
 • Maneig urgent del pacient quirúrgic

Sedacions intrahospitalàries a unitats especials:

Radiologia Intervencionista, Endoscòpia Digestiva, Endoscòpia Respiratòria, etc. 

 • Per a procediments diagnòstics
 • Per a procediments terapèutics


Medi extrahospitalari

Aquí, el seu camp d’acció és en el lloc on es trobi l’accidentat o el malalt, en estat crític, així com en el medi de transport utilitzar per a la seva evacuació. 

Sedacions en centres odontològics, oftalmològics o d’endoscòpia digestiva degudament acreditats per l’activitat.


Anestesiologia i Reanimació

Director: Dr. Alejandro Carví Mallo

Subdirectora: Dra. Montserrat Rovira Angrill 

Responsables Assistencials: Dr. Roberto Amador Acosta i Dr. Pablo Gustavo Mangione 


Equip Mèdic: 

Dra. Clara Fernandez Delgado 

Dr. Alexis Gonzalez Páez 

Dr. Ramón Lázaro Hijazo 

Dr. Alvys López Torres 

Dr. Rigoberto Sánchez Valdes 

Dra. Martha Patricia Tamayo 

Dr. Roberto González Ochoa 

Dra. Antonia Bonet Burguera 

Dr. Luis Cedeño Sánchez 

Dr. Mauricio Argañaraz Quinteros 

Dr. Michel Vázquez Perdomo

Dr. Gregory José Contreras Pérez

Dr. Germán Rodrigo Ordóñez

Dr. Luciano Bicet Legra

Dr. Carlos Domínguez Camargo

Dr. Pablo Gustavo Mangione

Dra. Laura Ribó Tarre

Dr. Alvaro Arcocha Calvin

Dr. Carlos García Bernedo

Dra. Anna Fernández Esmerats

Dra. Marta López Viñals

Dra. Celia Arbona Conejero

Dr. Fernando Sampedro Picón

Dr. Daniel Eduardo Helguero Estay

Dra. Cristina Flores Cajal

Dr. Juan Carlos Arroyo Gómez

Dr. Felipe Unigarro Londoño

Dra. María Juliana Córdoba Wagner


Unitat del Dolor

Dra. Clara Maria Fernández Delgado

Dra. Sara Gili Grahit

Dra. Angélica Abreo Ariza

Dra. Martha Patricia Tamayo Torres

Dr. Manuel Fabó Martín
​​​​​​​ Anestesiologia i Reanimació

 • Horari: 

Dilluns a divendres: 9:00-14:00h

Pujar amunt