Endocrinologia, Dietètica i Nutrició

Endocrinologia i Nutrició és la branca de la Medicina que s’ocupa de l’estudi de la fisiologia i patologia del Sistema Endocrí, així com del metabolisme de les substàncies nutritives i de les conseqüències patològiques derivades de les seves alteracions.


L’Endocrinologia és una especialitat mèdica que s’ocupa de les malalties produïdes per un excés o un defecte dels nivells d’hormones, així com de les alteracions dels òrgans que les produeixen (hipòfisi, tiroides, suprarenals, entre d’altres), també s’ocupa de les malalties metabòliques i nutricionals.. 

La diabetis i la obesitat estan cada dia més presents en la nostra societat, el seu control adient és essencial per a evitat els múltiples problemes mèdics en el que acaben derivant. Inclou, igualment, el coneixement teòric i pràctic de les corresponents tècniques diagnòstiques, terapèutiques i mesures dietètiques i de les normes de Medicina Preventiva relacionades amb aquests camps.


Camp d'Acció de l'Endocrinologia, Dietètica i Nutrició

El camp d’acció i contingut de l’especialitat comprèn la fisiologia i patologia de les glàndules endocrines, de la síntesi i secreció d’hormones, del seu metabolisme i accions perifèriques, de les interaccions i influències recíproques d’unes hormones amb altres i en la relació amb els diversos processos metabòlics, i de les conseqüències de les seves disfuncions. Entra, igualment, en el seu camp, l’anàlisi crític i desenvolupament de la metodologia necessària per a la determinació d’hormones i la seva lectura biològica, així com la Medicina Preventiva i de rehabilitació relacionades amb aquest tipus de processos. 

Es pretén proporcionar al futur especialista els coneixements teòrics i habilitats pràctiques necessàries per a l’activitat assistencial i potencialment investigadora i docent. 
endocrino barcelona nutricionista


Continguts de l’especialitat d’Endocrinologia:

  • Estudi dels processos de síntesi i secreció hormonal, el seu metabolisme, mecanisme d’acció, efectes i interacció amb altres senyals, missatgers, factors locals, etc.
  • Coneixement del metabolisme dels diferents principis immediats, minerals i vitamines. 
  • Estudi de les bases teòriques de la nutrició en el subjecte sa i dels fonamentals i desenvolupament de la nutrició clínica. 
  • Estudi de les diferents patologies endocrines, metabòliques o de la nutrició, des del punt de vista epidemiològic, clínic, diagnòstic, terapèutic, rehabilitador i preventiu. 
  • Aprenentatge de les bases i posada en pràctica de la nutrició del pacient malalt (dietoteràpia) mitjançant la nutrició oral, enteral o parenteral. 
  • Coneixement i anàlisi crític de les diferents metodologies necessàries per al diagnòstic i tractament de les malalties endocrino-metabòliques (radioimmunoanàlisis, IRMA, ELISA, etc.)


> Accedeixi a més informació sobre la nostra Unitat del Cirurgia Endocrina

Accedeixi a més informació sobre la nostra Unitat d'Obesitat Mòrbida (Cir. Bariàtrica)Equip mèdic Endocrinologia, Dietètica i Nutrició

Dra. Nuria Alonso Pedrol

Dra. Berta Soldevila Madorell

Pujar amunt