Qui som

A HM Hospitales oferim als nostres pacients una assistència integral i amb els últims avenços en tecnologia sanitària, que eviti la necessitat d’eventuals trasllats, al oferir en tot moment una cartera completa de serveis i la millor resposta mèdica en el si del propi Grup.

Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, actualment compra amb més de 4.700 professionals que concentren els seus esforços en oferir una medicina de qualitat i innovadora centrada en la cura de la salut i el benestar dels seus pacients i familiars. 

A l'actualitat, HM Hospitales compta amb set hospitals a la Comunitat de Madrid, cinc a Galícia, dos a Lleó i un a Barcelona, també compta amb quatre centres monogràfics d'alta especialitzación en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i Fertilitat, a més de 21 pol·liclíniques. Tots els nostres centres assistencials treballen de manera coordinada per oferir una gestió integral de les necessitats i requeriments dels nostres pacients. 


HM Hospitales: Els nostres pilars

A HM Hospitales oferim als nostres pacients una assistència integral i amb els últims avenços en tecnologia sanitària, que eviti la necessitat d'eventuals trasllats, al oferir en tot moment una cartera completa de serveis i la millor resposta mèdica en el si del propi Grup.

Avaluem la pràctica assistencial per mitjà de l'exposició transparent dels nostres resultats i de les dades estadístiques que reflecteixen l'eficiència de la nostra assistència, perquè mesurar és el millor camí per a millorar.

Desenvolupem l'activitat assistencial en les millors condicions de seguretat per als nostres pacients. Per a HM Hospitales, la seguretat i la cura dels pacients constitueix una de les prioritats a l'hora d'abordar l'acompliment de la nostra activitat. Es tracta d'un compromís assumit per tota la organització i un dels elements diferencials del nostre Grup Hospitalari.

Comptem amb mecanismes d'avaluació permanent que ens permeten abordar la nostra activitat en un procés de millora contínua en matèria de seguretat. A més, els nostres centres, compten amb la certificació ISO 9001 de Gestió de Qualitat, a més de la Gestió Mediambiental, la de Prevenció de Riscos Laborals o el segell d'Excel·lència 500+, entre d'altres.

Associant aquestes premisses i conjugant els interessos dels accionistes; dels metges i dels nostres pacients i familiars, s'obté una empresa hospitalària equilibrada, a la que predomina la qualitat, però basada en una rigorosa política econòmica que permet obtenir beneficis. Però la consecució de beneficis mai ha estat per a HM Hospitales una fi exclusiva, sinó un mitjà imprescindible per a poder seguir oferint una qualitat assistencial d'excel·lència. Addicionalment, la qualitat assistencial d'excel·lència, encara que en un moment determinat pugui semblar contraposada als resultats econòmics immediats, a mig i llarg termini és sempre a través d'un alt prestigi, la major garantia per a obtenir-los. 


HM Hospitales: Som Investigació

A HM Hospitales tenim clar que oferir la millor qualitat assistencial als nostres pacients porta de la mà el desenvolupament d'una política activa d'investigació, formació i docència, amb l'objectiu de motivar als professionals i aplicar de forma immediata els últims avenços científics a la pràctica clínica. Amb aquesta perspectiva, HM Hospitales realitza un notable esforç, dotant al departament de R+D+i de tots els recursos humans i materials necessaris per a impulsar, coordinar i supervisar la tasca investigadora que es realitza en tots els hospitals del Grup.

Així mateix, per mitjà de la Fundación de Investigación HM Hospitales , desenvolupem nombrosos estudis i assajos clínics a múltiples especialitats, amb especial incidència a la investigació oncològica al Centre Integral Oncològic Clara Campal HM CIOCC; a la cardiovascular, al Centre Integral de Malalties Cardiovasculars HM CIEC  i a les Neurociències al Centre Integral de Neurociències HM CINAC.

 

HM Hospitales: Som Docència i Formació Continuada

Un altre dels pilars sobre el que es sustenta l'activitat assistencial del Grup és la docència. És per això que, HM Hospitales disposa de personal sanitari professional i especialitzat amb gran experiència docent, així com els recursos tecnològics més moderns i actualitzats, amb els que pretén ensenya una forma de practicar la medicina professional, personal i integral.

Tant per la formació universitària com per la Formació Professional de grau mig i grau superior, HM Hospitales procura establir acords de col·laboració amb les Universitats del seu entorn. Concretament, està ja consolidat un estret vincle amb la Universitat CEU San Pablo, de Madrid y, recentment ha subscrit un acord de col·laboració amb la Universitat d'A Corunya. Tanmateix, el Grup és titular de l'Institut HM de Professions Biosanitàries, un centre de Formació Professional especialitzat en cicles de la família sanitària. A més, desenvolupa una política de formació continuada que afavoreix la permanent actualització dels seus professionals amb l'objectiu de mantenir la qualitat assistencial com una de les senyes d'identitat del Grup.

 

HM Hospitales: Som Innovació Tecnològica

A tot l'anterior, se lo suma un esforç permanent en matèria d'innovació tecnològica que permet a HM Hospitales oferir una atenció sanitària d'avantguarda. Una gran part dels recursos del Grup es destinen a l'adquisició de tecnologia, tant en equipament de diagnòstic (ressonància magnètica intraoperatòria, TAC de 160 corones, RMN 3 Teslas, Ecoendoscòpia, sistema radiològic vertical en 3D EOS, Ecobroncoscòpia, Mamògraf amb Tomosíntesi, PET-RM, HIFU, etc.) com de tractament (radioteràpia, quiròfan integral intel·ligent, robot quirúrgic Da Vinci etc.), el que ens permet, en molts casos, ser pioners a Espanya i a Europa, en matèria d'ús de noves tecnologies sanitàries i ens situa, possiblement, com el Grup Hospitalari amb millor dotació tecnològica d'Espanya. 


Decàleg d'un Hospital

1. EQUITAT

La propietat serà equitativa entre els diversos components de la societat per a que, al defendre cadascú els seus propis i diferents interessos, garanteixin a la resta la qualitat assistencial.

2. QUALITAT
Comptarà amb el certificat de qualitat homologat internacionalment i amb els mitjans tecnològics i humans per a tractar amb seguretat qualsevol procés.

3. INTEGRITAT
No acceptarà ofertes que, per insuficients, obliguin a reutilitzar materials o adquirir-los de dubtosa qualitat.

4. EFICÀCIA
Estarà preparat per a funcionar eficaçment, durant les 24 hores al dia.

5. EXPERIÈNCIA
Els metges de porta i els quirúrgics d'urgència seran especialistes experimentats.

6. COMPROMÍS
La direcció mèdica comptarà amb professionals de gran experiència en especialitats d'acció, com ara anestesistes, cirurgians i intensivistes. El metge tindrà dedicació plena.

7. SEGURETAT
'L'Hospital de Dia' estarà ubicat el més proper possible de les UCIs, que tindran llum natural, i dels quiròfans.

8. COHERÈNCIA
Els propietaris i gestors assumiran que alguns serveis són imprescindibles, encara que no siguin rentables.

9. MOTIVACIÓ
L'Hospital es regirà per un reglament acceptat per tots. La docència i la investigació seran les seves motivacions.

10. TRANSPARÈNCIA

L'accionariat i l'administració vetllaran per a que sigui lliure, autònom, transparent i pugui publicar els resultats mèdics i estadístiques anuals. L'excel·lència i la bona gestió, asseguren la seva viabilitat. 


Pujar amunt