Psiquiatria

La Psiquiatria es correspon amb l’àmbit del coneixement mèdic que s’ocupa de l’estudi, coneixement, explicació, profilaxi, diagnòstic, tractament i rehabilitació dels trastorns mentals sobre la base de l’observació clínica i la investigació científica.

Històricament, la Psiquiatria posseeix un estatus científic complex: pertanyent al camp de les ciències mèdiques, era considerada la “ciència de la subjectivitat”. Això fa que en la pràctica psiquiàtrica, juntament amb els desenvolupaments empírics, els suports biològics i un rigor cada cop més metodològic, l’experiència clínica sigui tenint un valor de primer ordre.

La Psiquiatria, té com a objectiu l’estudi i tractament dels trastorns psíquics i de relació dels éssers humans, i com a fi, aconseguir la millor adequació del subjecte en el seu medi de manera que asseguri la seva autonomía i adaptació a les diferents condicions que conformen l’existència humana. Quant a disciplina teòrica, té com a objectiu l’estudi de la malaltia mental, i quant a ciència aplicada, al subjecte-malalt mental.psiquiatres barcelona


En sentit pràctic, la Psiquiatria és l’especialitat mèdica dedicada a l’estudi i tractament dels trastorns mentals, en especial, els avui inclosos, per acord de la comunitat científica, al capítol V(F) “Trastorns mentals i del comportament” de la 10ª edició de la Classificació Internacional de les Malalties afavorida per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

La Psiquiatria, quan a activitat professional, inclou una amplia gamma d’intervencions tècniques, des d’aquelles de caràcter interpersonal com és el cas de les psicoteràpies, fins a altres actuacions somàtiques del tipus de la psicofarmacologia o la teràpia electroconvulsiva.


Director Psiquiatria

Dr. Francisco Ramón Osanz Juan

Equipo Médico

Dra. Bertha Guzmán Amaya

Dr. Eduardo Fuente Díez


​​​​​​​ Psiquiatria

  • Telèfon: 93 254 50 39
  • Horari (At. Telefònica): 

> Dilluns a dijous: 10:00-13:00h i 15:00-19:00h

> Divendres: 9:00-14:00h
Pujar amunt