Missió, Visió i Valors de HM Hospitales

La nostra estratègia global es basa en el compromís de realitzar una gestió eficaç i eficient orientada a la seguretat i a la satisfacció dels nostres pacients i els seus familiars, treballadors, col·laboradors i accionistes.

Per això, a HM Hospitales definim la nostra missió, visió i valors com la gestió de serveis sanitaris assistencials, docents i d'investigació que contribueixin al manteniment i millora de la salut de la població.

Missió

Oferir serveis sanitaris per a la cura i benestar dels nostres pacients i els seus familiars mitjançant una oferta assistencial completa i una excel·lent qualitat de servei, amb el compromís d'aportar valor a clients, accionistes, treballadors i al conjunt de la societat.

Visió

Ser el grup hospitalari de referència a nivell nacional per a l'assistència sanitària, la docència i la investigació centrada en persones.

Valors

  • Integritat, tant en la prestació de l'assistència per els professionals sanitaris, com a la gestió dels recursos. Ha de proporcionar percepcions d'honestedat i transparència en tots els seus processos.
  • Confiança a les relacions entre tots els implicats, visible als pacients i als seus familiars, però també contrastable entre professionals de les diferents activitats assistencials.
  • Compromís dels equips humans amb la seva responsabilitat professional, que condiciona la qualitat de l'assistència  i la percepció sobre els diversos centres que construeixen la seva reputació.
  • Innovació continuada sobre els processos de diagnòstic i teràpia per generar els millors indicadors d'eficiència al sector sanitari, incloent la docència i la investigació.
  • Lideratge a l'enfoc terapèutic d'algunes patologies, amb col·laboracions destacades amb centres de referència internacional i desenvolupament d'instal·lacions exemplars per al tractament oncològic, cariològic i neurològic.
  • Sensibilitat per a gestionar els requeriments dels nostres pacients I els seus familiars i entorn, atenent a les seves necessitats tan físiques com espirituals I amb processos d'escolta activa que ens permeten mantenir al llarg del temps l'excel·lència a la nostra política de medicina centrada en el pacient. 


Pujar amunt