Urologia

La Urologia té com a àmbit anatòmic d'actuació el ronyó i les seves estructures adjacents, les vies urinàries i l'aparell genital masculí, atenent les disfuncions dels òrgans i estructures: glàndula suprarenal, ronyó (aspectes morfològics i alteracions obstructives), retroperitoneu i regió lumbar , urèter, bufeta, pròstata, via seminal, uretra, estructures del sòl pelvià, penis, escrot, testicle i epidídim.

Pujar amunt