HM Hospitales - Hospitals, Policlínics i Centres Sanitaris Privats

L'any 1990 el Dr. Juan Abarca Campal lidera un grup de metges i, juntament amb la Dra. Carmen Cidón Tamargo, aconsegueix posar en marxa un projecte per desenvolupar un nou model de fer medicina privada a Espanya. Basat en la qualitat assistencial, la qualificació professional, la investigació, la docència i la tecnologia, HM Hospitales neix amb la rehabilitació i posada de nou en funcionament de l'antic Hospital San Pedro, avui l'Hospital Universitari HM Madrid.

​​Les idees bàsiques que aquest grup promotor manté des de la seva formació són les següents:

 • Perquè qualsevol metge ben format professionalment pugui exercir la seva professió aconseguint els millors resultats possibles, cal que disposi de llibertat per poder realitzar els estudis diagnòstics i els tractaments que consideri necessaris, sense interferències, pressions o limitacions alienes a la relació metge-malalt .

• Un hospital privat és una empresa molt complexa, però bàsicament i primordialment sanitària, per la qual cosa només pot estar gestionada adequadament per metges clínics que, com a tal, hagin viscut molts anys d'hospital. Però cal que, a més, aquests metges siguin bons gestors, cosa que no és freqüent.

• Els metges assistencials han de ser copropietaris del centre privat on treballen, però la propietat de l'hospital ha d'estar equilibrada; ha de pertànyer als metges que hi treballen, però també a altres persones i entitats, professionals, empresaris, etc., que analitzin i considerin el centre des d'altres punts de vista, com a possibles usuaris i com a accionistes que esperen una bona gestió i una rendibilitat de la seva inversió.

 
Associant aquestes premisses i conjugant els interessos dels propietaris; dels metges i dels nostres pacients i els seus familiars s'obté una empresa hospitalària equilibrada, on predomina la qualitat, però basada en una rigorosa política econòmica que permet obtenir beneficis. Però la consecució de beneficis mai no ha estat per a HM Hospitales una finalitat exclusiva, sinó un mitjà imprescindible per poder continuar oferint una qualitat assistencial d'excel·lència. Però és que, a més, la qualitat assistencial d'excel·lència, encara que en un moment determinat pugui semblar contraposada als resultats econòmics immediats, a mitjà i llarg termini és sempre, a través d'un alt prestigi, la garantia més gran per obtenir-los.

Pujar amunt