Neuroradiologia Intervencionista

La Neuroradiologia és la branca de la Radiologia que engloba els procediments diagnòstics i terapèutics realitzats mitjançant tècniques d’imatge, tant en adults com en nens, en relació amb les següents àrees d’interès: crani, encèfal i meninges, cap extracraneal, coll, raquis, medul·la espinal, nervis cranials i espinals, i vasos cervicals, cranials i raquimedul·lars.

​Aquests procediments requereixen equips d’alta complexitat tècnica i elevat cost com ara són la tomografia computeritzada (TC), la ressonància magnètica (RM) i la angiografia intraarterial. 


Neuroradiologia Intervencionista | HM Delfos


Com a especialitat dins la Radiologia, la integren radiòlegs amb especial i quasi única dedicació a aquesta matèria, ja que avui dia, la alta tecnificació i el desenvolupament de la Medicina obliga a que es diferenciïn de manera important com una de les branques que integren els serveis de Radiologia de qualsevol hospital avançat. 


> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral de Neurociencias - HM CINAC Barcelona


Subir arriba