Dermatologia

La Dermatologia és una especialitat medicoquirúrgica que s'ocupa del coneixement de la pell, les mucoses, els annexos cutanis i de les malalties que l'afecten, així com dels mètodes per a la seva prevenció i per a la preservació o la recuperació de la normalitat cutània.

DEMANA CITA ONLINE


L'equip de Dermatologia de HM Nou Delfos està compost per una sèrie d'especialistes amb àmplia experiència en el diagnòstic i el tractament de les principals malalties de la pell i annexos cutanis.


Cartera de serveis

A l'àrea de consulta externa es realitzen les visites diagnòstiques i procediments terapèutics i diagnòstics com:

 • Anàlisi amb dermatoscopia
 • Crioteràpia
 • Electrocauterització
 • Biòpsia cutània
 • Cirurgia dermatològica
 • Exèresi (extracció) de tumoracions cutànies superficials.
En els casos que calguin, disposem d'activitat en àrea quirúrgica, sota anestèsia local.


Especialistes en Cirurgia de Mohs

En aquesta àrea realitzem la cirurgia de Mohs, indicada en tumors malignes cutanis en localitzacions de risc, especialment la cara. Mitjançant aquesta tècnica quirúrgica es realitza l'exèresi (separació quirúrgica) del tumor amb anàlisi histopatològica immediata de la totalitat dels marges de la lesió, permetent en cas que els marges estiguin afectats, ampliar aquests marges tantes vegades com sigui necessari fins aconseguir l'eliminació completa del tumor. Aquesta tècnica quirúrgica, que aconsegueix el percentatge de curació més elevat als carcinomes cutanis, permet alhora preservar al màxim el teixit sa i per tant minimitzar les cicatrius posteriors.

L'equip de HM Nou Delfos col·labora amb la resta de centres de HM Hospitales a Barcelona per aconseguir una atenció coordinada i més propera al pacient.


Tecnologia

 • Cry-Ac
 • Electrocoagulador Surtron
 • Dermatoscòpia Dermlite
 • Criòstat Leica


Equip Mèdic Dermatologia

Dr. Alejandro Fernández Casado

Dr. Emili Masferrer Niubo

Dra. Isabel del Busto Wilheim

Dra. Carolina Carrera Martínez

Dra. Melisa Valeria Corball


Horaris de consulta

 • Dilluns 15.30 a 18.00h 
 • Dimarts 9.00 a 13.30h
 • Dijous 9.00 a 13.30h 
 • Divendres 9.00 a 13.30h


Ubicació consulta

4ª planta. HM CINAC 

Pujar amunt