Comitè ética assistència sanitària | HM Hospitales

La Bioètica clínica és la branca de la ètica que intenta harmonitzar els 4 principis ètics clàssics que guien l’activitat sanitària: No-Maleficència, o ‘’No fer mal”, Beneficència, és a dir “fer el bé”, Autonomia (capacitat del pacient per a decidir per sí mateix) i el de Justícia (distribució de recursos), i proposar vies d’acció quan xoquin entre sí, mitjançant un procés d’anàlisi i deliberació.

Quins problemes ètics es poden plantejar en un hospital?

Tots aquells problemes ètics derivats de les professions sanitàries i que tinguin inherència directa sobre la relació metge-pacient, per exemple: transfusions de sang, eutanàsia, transplantaments d'òrgans, reproducció assistida o mitjançant fertilització in vitro, avortament, limitació de l'esforç terapèutic entre d'altres.

Com funciona el CEAS de HM Hospitales?

El més freqüent, és que en aquelles situacions on entren en conflicte valors ètics del propi professional, o del pacient, un d'ells dirigeixi una consulta específica al Comitè (comitedebioeticaceas@hmhospitales.com) i a partir d'aquest moment, si el sol·licitat és propi del camp d'acció del CEAS, aleshores, s'inicia un procés d'anàlisi, debat i deliberació, optant per aquelles consideracions que millor harmonitzin els valors en joc, assessorant o proposant protocols o orientacions d'actuació en tals casos.

Convé detallar quines NO són les funcions del CEAS:

  • Les decisions adoptades no tindran mai caràcter vinculant.
  • No assessorarà o emetrà informes sobre les qüestions on les que existeixi per escrit una queixa, denúncia o reclamació judicial o administrativa.
  • No emetrà judicis sobre les eventuals responsabilitats dels professionals. Tampoc podrà proposar la imposició de sancions.
  • No podrà substituir al Comitè Ètic d'Investigació Clínica.
  • No substitueix a les Comissions d'Ètica i Deontologia dels Col·legis Professionals.
  • No podrà substituir les responsabilitats de les persones o òrgans encarregats de la gestió.


Quin benefici té aquest Comitè per als pacients?

La fi última del CEAS és contribuir a la humanització de l'assistència sanitària i millorar la qualitat de la mateixa, entenent que no pot parlar-se de la qualitat de l'assistència en salut sense tenir en compte els valors humans i els principis ètics implicats en ella, així doncs, resulta evident que la seva existència i funcionament contribueix a que tant els pacients com els professionals participin d'una assistència sanitària de major qualitat, més humana, i en la que es respecten els valors de les persones implicades en la relació assistencial.

 


Pujar amunt