Odontologia i Estomatologia

La Estomatologia és l'especialitat medicoquirúrgica que s'ocupa del coneixement de les estructures estomatognàtic-facials i dels seus annexos; de les seves relacions amb la resta de l'economia humana, tant en salut com en malaltia, i dels procediments diagnòstics, preventius i curatius que tendeixen a millorar, mantenir i restablir la seva integritat anatòmica i funcional.

​​​​​​​​​L’Estomatologia com qualsevol especialitat mèdica, té la seva raó d’ésser a la satisfacció de les necessitats específiques de la societat, fet que es garanteix per mitjà d’una formació adient. 


Camp d'Acció de l'Odontologia i Estomatologia

El camp d’acció d’aquesta especialitat inclou tant a l’individu aïllat com a la comunitat, i per el seu contingut estableix relacions:

  • Amb la Medicina en general i, més accentuadament, amb les especialitats que d’alguna manera mantenen relació amb l’aparell estomatognàtic, els ses annexes i les estructures topogràfiques i funcionalment relacionades. 
  • Amb les activitats humanes exercici de les quals comporta un risc a l’aparell estomatognàtic. 
  • Amb les professions guiades a millorar la qualitat de vida i de les relacions socials, especialment amb les pedagògiques, donat que la base de la prevenció es recolza a la pràctica d’hàbits higiènics i dietètics que s’adquireixen mitjançant l’educació sanitària, que és molt important a l’edat escolar. 
  • Amb l’Odontologia i amb les professions relacionades amb la salut dental. 
  • Amb la industria relacional amb l’Odontologia / Estomatologia. Subir arriba