Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista

L’Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista és la part de la cardiologia que permet el diagnòstic i tractament de forma poc invasiva i no quirúrgica de malalties cardíaques.

Com a exploració diagnòstica permet l’estudi de l’anatomia i la funcionalitat de les artèries coronaries, l’estudi de les alteracions de les vàlvules cardíaques o la possible existència de defectes en les parets cardíaques. Amb tot això, permet conèixer perfectament l’extensió i gravetat de la gran majoria de malalties cardíaques.


Camp d'Acció de l'Hemodinàmica y Cardiologia Intervencionista

Com a tècnica terapèutica permet el tractament de la malaltia de les artèries coronaries mitjançant la implantació de dispositius (Stents coronaris) per tal de resoldre les obstruccions de les artèries coronàries. Aquest el tractament més utilitzat en el si de la malaltia cardíaca ateromatosa (angina de pit, infart agut de miocardi). Cal destacar el tractament de l’Infart Agut de Miocardi, en el que el tractament precoç permet una millora de la supervivència dels pacients (Angioplàstia Primària).

D’altra banda, permet el tractament de malalties que afecten a les vàlvules cardíaques. Cal destacar per la seva freqüència cada cop més elevada el tractament de la Estenosi Aòrtica (estretor de la vàlvula aòrtica). Així, un dels tractaments és la implantació d’una vàlvula artificial a través de catèters, per tal d’evitar els riscos de la cirurgia a cor obert, anomenat TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). També es poden tractar altres malalties que afecten a les vàlvules com son la Estenosi Mitral (estretor de la vàlvula mitral) amb la dilatació de la vàlvula (valvuloplàstia mitral), la Insuficiència Mitral (falta de tancament adequat de la vàlvula mitral) amb la implantació de MitraClip.
hemodinamia cardiologia barcelona hm delfosAltres intervencions d’importància son les que es duen a terme per a prevenir l’Ictus (accident cerebrovascular, o embòlia d’origen cardiogènic) en presencia d’algunes malalties cardiològiques. En primer lloc és el tancament del Formen Oval Permeable (FOP, defecte de la paret auricular) per a prevenir els ictus de causa desconeguda. Aquest tractament s’ha demostrat efectiu en la reducció d’aparició de nous ictus.

També en el si de la prevenció de l’ictus en pacients amb Fibrilació Auricular, el tancament percutani de la Orelleta Auricular Esquerra s’ha vist com a tractament efectiu en pacients que no poden prendre fàrmacs anticoagulants o que tenen alt risc de patir hemorràgies degut a aquest tractament. > Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares - HM CIEC Barcelona

Directors Hemodinàmica y Cardiología Intervencionista

Dr. Àngel Cequier Fillat

Dr. Joan Antonio Gómez-Hospital

Equip mèdic

Dr. Gerard Roura Ferrer

Dra. Montserrat Gracida Blancas

Dr. Luis Teruel Gila

Dr. Josep Gómez Lara

Dra. Lara Fuentes Castillo


​​​​​​​ Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista

  • Telèfon: 618 218 235
  • Horari (At. Telefònica): 

> Dilluns a divendres: 10:00-18:00hPujar amunt