Neurofisiologia clínica

La Neurofisiologia Clínica es centra en el diagnòstic i el tractament de trastorns relacionats amb el sistema nerviós central, el sistema nerviós perifèric i els músculs. Al servei de Neurofisiologia de HM Nou Delfos, integrat a l'HM CINAC Barcelona, ​​se centra en la investigació i la interpretació de proves de neuroimatge i elèctriques que mesuren la funció d'aquests sistemes en els pacients.

Diagnòstic i tractament precís de trastorns neurològics

Els neurofisiòlegs clínics a HM Nou Delfos busquem la precisió en el diagnòstic de trastorns neurològics, crucial per al maneig efectiu de malalties que es troben al cervell, a la medul·la espinal, al sistema nerviós perifèric, al nerviós vegetatiu, incloent els sistemes simpàtic i parasimpàtic.

Algunes malalties neurològiques poden ser difícils de diagnosticar a les primeres etapes. Els estudis que realitzem poden identificar anomalies fins i tot abans que els símptomes siguin evidents, permetent una intervenció primerenca i potencialment més efectiva.

Per això, posem a la disposició dels nostres pacients una gran varietat de tècniques i procediments per avaluar la funció del cervell, els nervis perifèrics, la medul·la espinal i els músculs.


Principals malalties, trastorns i proves

A Neurofisiologia de HM Nou Delfos donem una orientació terapèutica integral als pacients sobre les patologies neurofisiològiques que presenten, formant un engranatge entre neuròlegs i altres especialistes. Així, atenem nombroses malalties entre les quals es troben les patologies següents:

 • Epilèpsia, trastorns del moviment, tremolor
 • Malalties degeneratives. Malalties de la neurona motora
 • Miopaties
 • Esclerosi Múltiple i Lateral Amiotròfica (ELA)
 • Radiculopatia
 • Polineuropaties
 • Lesions medul·lars, tumors, etc.


Proves neurofisiològiques més freqüents

Les proves neurofisiològiques comunes inclouen:

 • Electroencefalograma (EEG): Aquesta prova mesura l'activitat elèctrica del cervell i es fa servir per diagnosticar trastorns com l'epilèpsia.
 • Electromiografia (EMG) i Velocitat de Conducció Nerviosa (VCN): Aquestes proves mesuren l'activitat elèctrica dels músculs i els nervis perifèrics i es fan servir per diagnosticar malalties com l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), la polineuropatia i altres condicions dels nervis i músculs.
 • Potencials evocats (PE): Aquestes proves mesuren lactivitat elèctrica del cervell en resposta a estímuls específics. Es fan servir per avaluar la funció dels nervis sensorials i de les vies nervioses del cervell.
 • Polisomnografia (PSG) i Estudis de Moviments Diaris de les Extremitats (PLMS): Aquestes proves s'utilitzen per diagnosticar trastorns del son, com ara la síndrome d'apnea del son i la síndrome de les cames inquietes.


Els nostres serveis en Neurofisiologia clínica

Serveis Bàsics

 • EMG i electroneurografia
 • Potencials Evocats Somatosensorials
 • Potencials Evocats Motors per estímul magnètic
 • Electroencefalografia

Serveis Complementaris

 • Monitorització intraoperatòria en cirurgies de columna, cerebrals, maluc, etc.
 • Termotest quantitatiu, per a l'estudi de dolor neuropàtic
 • Potencials Evocats del Dolor amb estímul elèctric (PREPS), per calor de contacte (CHEPS), i per fred (CEPS): són estudis funcionals de les vies nocieptives que serveixen per valorar el dolor neuropàtic.
 • Potencials Evocats Auditius
 • Potencials Evocats Visuals
 • Estudis de sòl pelvià
 • Estudis del Sistema Nerviós Autònom (RSC, intèrval RR)


Què ens diferencia

El Servei de Neurofisiologia clínica de l'Hospital HM Nou Delfos es diferencia principalment per els següents trets:

Diagnòstic precís

Les proves neurofisiològiques poden ajudar a diagnosticar amb precisió una sèrie de trastorns neurològics. La precisió en el diagnòstic és crucial per al maneig efectiu daquestes malalties.

Identificació primerenca de la malaltia

Algunes malalties neurològiques poden ser difícils de diagnosticar a les primeres etapes. Els estudis de NFC poden identificar anormalitats fins i tot abans que els símptomes siguin evidents, permetent una intervenció primerenca i potencialment més efectiva.

Guia per al tractament

Els resultats de les proves neurofisiològiques poden guiar el curs del tractament, tot indicant quines teràpies poden ser més efectives per al pacient.

Monitorització del progrés de la malaltia

Les proves de NFC es poden repetir al llarg del temps per avaluar com progressa una malaltia i com està responent el pacient al tractament.

Reducció de la invasivitat

Molts procediments de NFC són mínimament invasius i poden evitar la necessitat de procediments més invasius o riscosos, com ara certs tipus de cirurgia.

Millora del benestar del pacient

En obtenir un diagnòstic precís i un tractament adequat, els pacients poden experimentar una millora en la qualitat de vida.


Àrees d'excel·lència de Neurofisiologia clínica

Especialització en el diagnòstic del Dolor Neuropàtic

En disposar de totes les proves de neurofisiològiques i psicofísiques relacionades amb el dolor neuropàtic, som altament efectius en orientar els casos complexos que pateixen dolor neuropàtic. Aquesta informació la compartim amb altres professionals de forma transversal integrant-ho a Unitats del Dolor.

Tractament del dolor amb Neuroestimulació

Disposem de tècniques noves, com el tDCS i l'Estimulació Magnètica, que han demostrat la seva eficàcia en el control del dolor crònic i neurorehabilitació.

Monitorització Neurofisiològica Intraoperatòria


Equip mèdic Neurofisiologia clínica HM Nou Delfos

Dra. Estela Lladó Carbó

Neurofisióloga i Directora Mèdica de la Unitat de Neurofisiologia clínica HM Nou Delfos (HM CINAC Barcelona)

Dra. Raidili Mateo Montero

Dr. Román Solà Jursick

Dr. Carlos Valera Davila

Dra. Verónica Martínez Quiterio

Dr. Ovidiu Constantin Banea


Equip de tècnics en Neurofisiologia clínica

Catalina Villa Jurado

Nicolás Vignale

Laia Pérez i Noms


​​​​​​​  Contacta amb el Servei de Neurofisiologia clínica HM Nou Delfos

 • Teléfono: 633 966 630
 • Email: paciente@neurospark.es

Descobreixi més informació sobre el:
Pujar amunt