Aparell Digestiu

L'especialitat d'Aparell Digestiu es defineix com aquella part de la Medicina que s'ocupa de les malalties que afecten al tracte digestiu i òrgans glandulars associats (esòfag, estómac, intestí prim, còlon, recte, anus, fetge, vies biliars i pàncrees), així com les repercussions de les malalties digestives sobre la resta de l'organisme humà i inversament les repercussions de les malalties de la resta de l'organisme sobre el sistema digestiu.

Pujar amunt