Excel·lència i Qualitat HM Hospitales

HM Hospitales aposta per l’Excel·lència en la Gestió, establint com a marc de referència sobre el que desenvolupar la nostra activitat, la següent Política de Qualitat:

La nostra Política de Qualitat:

  • Garantir i optimitzar, en el sentir més ampli, la seguretat dels nostres pacients.
  • Aconseguir els majors nivells de satisfacció del pacient, asseguradores, col·laboradors, personal i accionistes; i mantenir una relació adient des del punt de vista empresarial i ètic amb altres grups d'interès.
  • Garantir una actuació de les activitats i desenvolupament de projectes en concordança amb la Política Ambiental i de Seguretat i Salut en el treball plantejada per la Organització, així com els principis ètics que la regeixen.

Això s'obtindrà mitjançant la constant millora de la qualitat en els nostres processos tant assistencials, docents i de R+D+i com de recolzament i suport.


Per això ens comprometem a

  • Detectar i corregir els nostres errors, i evitar la seva aparició, per a obtenir un nivell d'excel·lència en el nostre treball. 
  • Informar dels problemes que detectem, suggerint i aplicant millores.
  • Aplicar mecanismes d'avaluació que orientin les correccions i innovacions successives.
  • Complir amb la legislació i normativa vigent, especialment, en el relatiu a la seguretat, confidencialitat i els drets dels nostres pacients, així com la relativa a medi ambient i seguretat i salut a la feina.
  • Vetllar per e sanejament constant del sistema administratiu-financer del nostres hospital
  • Implementar els mitjans físics i humans per a crear un ambient que propiciï, fomenti i faciliti el millor exercici de la Medicina, Infermeria i totes les professions que es desenvolupin en els nostres hospitals.
  • Fer una atenció preferent al coneixement i incorporació de tots els nous processos tecnològics que puguin millorar el diagnòstic i tractament dels nostres pacients.

 

Per a garantir aquestes intencions, la organització ha implantat un Sistema de Gestió Integral, mitjançant el qual s'han procedimental i documentat tots els processos concurrents a l'activitat dels centres HM Hospitales, així com dels òrgans comuns. El Sistema de Gestió Integral inclou la totalitat de la organització i s'ha creat en conformitat amb els requisits de la Norma DIN-EN ISO 14001, i s'ha anat desenvolupant amb el pas del temps fins a aconseguir la incorporació de HM Montepríncipe i HM Torrelodones al registre EMAS, experiència que permetrà anar incorporant la resta de centres amb el pas del temps. Així mateix, el Departament de Prevenció de Riscos Laborals, ha implantat i manté un Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball que ha obtingut el certificat de conformitat amb l'Estàndard OHSAS 18001.

 

Finalment, HM Hospitales ha obtingut el Segell d'Excel·lència 500+, atorgat per el Club d'Excel·lència en Gestió (CEG), en nom de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (European Foundation for Quality Managenment, EFQM), i que, a més de confirmar l'excel·lència a la seva activitat que el Grup persegueix des dels seus inicis, suposa el reconeixement a una organització considerada com a "model a seguir".

 

A més,  com a referència per al desenvolupament del Sistema de Gestió Integral pròpiament dit, HM Hospitales ha instaurat una sèrie d'indicadors d'activitat, segons els quals, valora l'eficiència del Sistema. El resultat d'aquests esforços és una organització perfectament estructurada que aposta per el control de processos, una fluïda comunicació, tant vertical com horitzontal, i una continua millora en el servei, abastant tant els aspectes humans com els estructurals i tecnològics.

Això s'evidencia en la excel·lent valoració social que reben els nostres hospitals, reforçada per la obtenció d'acreditacions d'organismes oficials, com en el cas de la marca Madrid Excelente, així com per els nombrosos premis i actes de reconeixement rebuts.

 

Política medioambiental HM Hospitales.pdf

Declaración Ambiental HM Madrid.pdf

Declaración Ambiental HM Modelo - Belén.pdf

Declaración Ambiental HM Montepríncipe.pdf

Declaración Ambiental HM Nuevo Belén.pdf

Declaración Ambiental HM Puerta del Sur.pdf

Declaración Ambiental HM Rosaleda - Esperanza.pdf

Declaración Ambiental HM San Francisco - Regla.pdf

Declaración Ambiental HM Sanchinarro.pdf

Declaración Ambiental HM Torrelodones.pdf

 


Pujar amunt