Cardiologia Clínica

El cardiòleg és el professional de la Medicina amb preparació especifica per assistir a pacients amb problemes cardiovasculars, ja sigui com a metge clínic, o bé com a professional especialitzat en procediments diagnòstics i terapèutics.

DEMANA CITA ONLINE


Camp d’Actuació de la Cardiologia Clínica

El camp de l’actuació professional de la Cardiologia comprèn els següents termes:

La Cardiologia Clínica segueix sent el pilar bàsic de l’especialitat. El gran desenvolupament de les tècniques diagnòstiques fa més necessari remarcar la seva importància, perquè la decisió final del cardiòleg ha de ser conseqüència de la integració de tota la informació rebuda a través de la clínica i de les tècniques diagnòstiques. 

Les malalties cardiovasculars constitueixen la primera causa de mortalitat al món desenvolupat, per sobre d’altres patologies com ara el càncer, els accidents de trànsit o les malalties infeccioses. Això es deu, fonamentalment, a l’altíssima prevalença dels coneguts com a factors de risc cardiovascular, fonamentalment, el tabac, la hipertensió, la diabetis o el colesterol. 

La tasca del cardiòleg ha de centrar-se doncs, no només en el tractament de les malalties cardiovascular, sinó també en tractar d’evitar que aquestes apareguin (prevenció), controlant i actuant sobre els factors de risc.

Des de la perspectiva, posem a disposició de tots els nostres pacients, les tecnologies més punteres dirigides a la detecció precoç de la malaltia cardiovascular, tractant d’alterar el seu curs natural, actuant fonamentalment sobre la càrrega de risc bassal del pacient, i a més aplicant-ho d’una manera absolutament individualitzada.


cardiologia barcelona hm delfos


La gran incidència dels problemes cardiovasculars implica la participació del cardiòleg en diferents aspectes de l’assistència clínica:


Tècniques de Diagnòstic

Diagnòstico No Invasiu

• Interpretació de radiografia de tòrax.

• Electrocardiograma de superfície estàndard.

• Holter d’Electrocardiograma (24h).

• Holter de TA, Monitorització Ambulatòria de la Tensió Arterial (MAPA).

• Prova d’esforç convencional (cicloergòmetre i cinta).

• Ecocardiografia Doppler color, ecocardiografia d’estrés (farmacològica), ecocardiografia amb contrast (bombolles).

• Cardiologia nuclear: Proves d’esforç isotòpiques (SPECT) i farmacològica.

• Till Test (Test de basculació / taula basculant)

• Telemetries.

• TAC Coronari d’alta resolució (DMD).

• Ressonància Magnètica cardíaca.


Diagnòstico invasiu

• Ecocardiografia transesofàgica

• Cateterisme cardíac: estudi hemodinàmica i angiogràfic. Coronariografia.

• Estudi Electrofisiològic

• Biòpsia endomiocàrdica

• Angioscòpia

• Ecocardiografia i Doppler intravascular


Malaties tractades

• Malaltia coronària aguda i crònica. Infart agut de miocardi i angina de pit (estable i inestable)

• Urgències i crisis hipertensives. Hipertensió arterial crònica o de debut. 

• Trastorns del colesterol. Dislipèmies familiars o adquirides. 

• Arrítmies. Taquicàrdies / Palpitacions. 

• Pèrdua del coneixement (Síncopes) 

• Insuficiència cardíaca aguda i crònica.

• Miocardiopaties agudes del pericardi.

• Valvulopaties.

• Endocarditis.

• Cardiopaties congènites


Procediments Terapèutics

• Cateterismes cardíacs urgents i programats. Angioplàstia primaria 24h 365 dies a l’any. Trombolisis. 

• Valvuloplàsties.

• Implantació de pròtesis per via intravascular (TAVI, MitraClip, etc.)

• Estudis electrofisiològics i ablació d’arrítmies. Ablació de la fibril·lació auricular. 

• Implantació de marcapassos definitius.

• Col·locació de desfibril·ladors automàtics implantables (DAI)

• Implantació de dispositius de resincronització cardíaca.

• Cardioversió elèctrica d’Urgències i programades.

• Pericardiocentesis 


cardiologia barcelona hm delfos


Pretenem tractar persones, no pacients ni malalties, i sempre des d’un prisma de tecnologia puntera, integritat ètica i un tracte personalitzat. > Descobreixi més informació sobre el nostre Servei d'Hemodinàmica Cardíaca - Cardiologia Intervencionista


> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares - HM CIEC BarcelonaCap de Servei Cardiologia Clínica

Dr. David Santana García

Equip mèdic

Dr. Carlos Pallarés Monleón

Dra. Marta Casanovas Pie

Dra. Yancy Alfonso Portela

Dr. Luis Eduardo Monroy Salamanca

Dr. Mikel Martínez Torroba

Dra. Paola Macarena Beltran Troncoso

Dr. Domenico Grousso

Dra. Ida Díaz González

Dra. Sandra Valdevieso More

Dr. Edgardo Jaime Kaplinsky Hurvitz

Dr. Enzo Repetto

Dra. Guadalupe Noel Frederik

Dra. Belkys Candelaria Pino

Cardiologia Pediàtrica Dr. José Manuel Siurana Rodríguez 
Pujar amunt