Nefrologia

Durant qualsevol etapa de la vida, trobem el següent esquema del contingut de l’especialitat de Nefrologia:

DEMANA CITA ONLINE


Nefrologia Clínica

  • Nefropaties congènites i adquirides
  • Hipertensió arterial
  • Malalties metabòliques relacionades
  • Situacions de Fracàs Renal Agut, de qualsevol etiologia
  • Situacions de Malaltia Renal Crònica, de qualsevol etiologia


Regulació de l’equilibri hidroelectrolític i àcid-base

Com a part integrant de les Cures Intensives en qualsevol malalt greu amb alteració del mitjà intern.


Tècniques terapèutiques

Diàlisi peritoneal, Hemodiàlisi i Transplantament renal.

Des del punt de vista clínic-assistencial, tots aquests aspectes constitueixen un tot inseparable donada la íntima relació existent entre ells, de manera que la subespecialització clínica (Serveis de Regulació Humoral, Serveis de Diàlisi, etc.) constitueix una aberració de la Nefrologia com a tal, no podent subsistir sinó com a àrees funcionals emmarcades en un Servei de Nefrologia. 

Només tenint en compte els fets diferencials marcats per l’edat, i sense cap desmembrament de la Nefrologia com a especialitat mèdica, l’atenció directa dels pacients pediàtrics requerirà una capacitació bàsica específica, que contempli les seves característiques fisiopatològiques especials, així com l’adeqüació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques. 

La Nefrologia, com a especialitat de la Medicina plenament desenvolupada, solament té sentit en un Hospital qualificat i dotat, a on el conjunt d’especialitats mèdiques i quirúrgiques, treballin conjuntament, proporcionin al malalt renal totes les possibilitats actuals de la Medicina, amb la projecció extrahospitalària pròpia de l’Hospital modern.


Responsable Nefrologia

Dr. Xavier Borrellas Masip


​​​​​​​ Nefrologia

  • Web: www.doctorborrellas.com
  • Horari: 

> Dilluns: 10:30 a 13: 00h17:00 a 20:00 h

> Dimarts: 10:30 - 14:00 h

> Dimecres: 17:00 - 20:00 h

> Dijous: 09:00 - 13:00 h i 17:00 a 20:00h

> Divendres: 09:00 - 13:00 h
Pujar amunt