Història HM Hospitales

Basat en la qualitat assistencial, la qualificació professional, la investigació, la docència i la tecnologia, HM Hospitales neix amb la rehabilitació i arrencada de nou de l’antic Hospital San Pedro, avui, l’Hospital Universitari HM Madrid.

A l'any 1990, el Dr. Juan Abarca Campal lidera a un grup de metges i, juntament amb la Dra. Carmen Cidón Tamargo, aconsegueix posar en marxa un projecte per a desenvolupar un nou model de fer medicina privada a Espanya.

Les idees bàsiques del projecte fundacional i que es mantenen a l'actualitat són:

Per a que qualsevol metge ben format professionalment pugui exercir la seva professió aconseguint els millors resultats possibles, és necessari que disposi de llibertat per a poder realitzar es estudis diagnòstics i els tractaments que consideri necessaris, sense interferències, pressions o limitacions alienes a la relació metge-malalt.

Un Hospital privat és una empresa molt complexa, però bàsica i primordialment sanitària, per el que només pot estar gestionada adientment per metges clínics que, com a tal, han viscut molts anys d'hospital. Però és necessari que, a més, aquests metges siguin bons gestors, fet que no és gaire freqüent.

Els metges assistencials han de ser co-propietaris del centre privat al qual treballen, però la propietat de l'hospital ha d'estar equilibrada; ha de pertànyer als metges que treballin en ell, però també a altres persones i entitats, professionals, empresaris, etc. Que analitzin i considerin el centre des d'altres punts de vista, com ara, possibles usuaris i com accionistes que esperen una bona gestió i una rendibilitat de la seva inversió.

> Aquesta manera de treballar ens ha permès seguir creixent fins a disposar a l'actualitat de set hospitals a la Comunitat de Madrid, cinc a Galícia, dos a Lleó, un a Catalunya i quatre centres integral d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i Fertilitat. També compten amb setze policlíniques en propietat i altres en rèfim de col·laboració. Fet que situa a HM Hospitales com a un dels majors grups hospitalaris del país, no tan sols per el seu volum, sinó també per el seu caràcter pioner per a estar sempre a l'avantguarda de la medicina privada a Espanya. 


Pujar amunt