Comitès d'Ètica

Comitès d'Ètica HM Hospitales

Comitè d'ètica assistència sanitària  | HM Hospitales

La Bioètica clínica és la branca de la ètica que intenta harmonitzar els 4 principis ètics clàssics que guien l'activitat sanitària: No-Maleficiència, o "No fer mal", Beneficència, és a dir, "fer el bé"; Autonomia (capacitat del pacient per a decidir per sí mateix) i el de Justícia (distribució de recursos), i proposar vies d'acció quan xoquen entre sí, mitjançant un procés d'anàlisi i deliberació.

Comitè d'ètica experimentació animal  | HM Hospitales

Un dels pilars fonamentals de HM Hospitales és l'ampliació del coneixement mitjançant la investigació en totes les branques de la cultura, la ciència i la tècnica, així com el suport de la promoció i la protecció de la investigació és fonament de la docència i mitjà per all desenvolupament científic, tècnic i cultural de la societat.

Comitè d'ètica d'investigació clínica | HM Hospitales

Comitè Ètic d'Investigació amb medicaments de HM Hospitales.

Composició multidisciplinari la finalitat principal del qual  és la de vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels subjectes que participin en un projecte d'investigació biomèdica i oferir garantia pública al respecte mitjançant un dictamen sobre la documentació corresponent del projecte d'investigació, tenint en compte els punts de vista de les persones legals, en particular, els pacients, o les organitzacions de pacients.  


Pujar amunt