Cirurgia Cardíaca

La Cirurgia Cardíaca constitueix la branca de la Cirurgia que s’ocupa de la prevenció, estudi i tractament de les malalties del cor, pericardi i sistema vascular de grans vasos. La seva existència com a especialitat mèdica es justifica per la unitat fisiopatològica de l’aparell circulatori i l’analogia dels mètodes diagnòstics i terapèutics, així com els procediments tècnics emprats.

DEMANA CITA ONLINE


La Cirurgia Cardíaca és una especialitat de la medicina que s'ocupa dels trastrons i malalties del sistema cardiocirculatori que requereixen una terapèutica quirúrgica. 

És una especialitat relativament jove, que va començar cap als anys 60 i que ha evolucionat enormement gràcies als grans avenços tecnològics. 

Actualmente, les patologies tractades més freqüents són les relacionades amb la malaltia coronària isquèmica i les alteracions valvulars de diferent caire. 

Paral·lelament hi ha un camp molt ampli també al tractament dels trastorns del ritme cardíac.

Als últims anys s'està orientant l'especialitat cap a procediments mínimament invasius amb cirurgies de mínima incisió i procediments sense circulació extracorpòria i estalvi de productes sanguínis.

L'equip de cirurgia cardíaca de HM Nou Delfos disposa d'un equip de professionals experts amb una llarga trajectòria en aquests procediments, sent considerat un referent dins d'aquest camp.


 cirurgià cardíac barcelona


Camp d'acció de la Cirurgia Cardíaca

• Anomalies congènites del cor, pericardi i grans vasos.

• Anomalies adquirides del cor, pericardi i grans vasos.

• Patologia de l’aorta toràcica i les seves branques.

• Tractament de patologia de ritme cardíac, marcapassos i desfibril·ladors. 

• Trasplantaments cardíac.

• Procediments i tècniques precises per a la realització de la seva activitat (perfusió, assistència circulatòria, conservació de sang, etc.).

• Estudi, preparació i tractament pre, per i postoperatori dels pacients del seu camp d’acció.

• Aplicació de les tècniques pròpies de l’especialitat en el context d’actuació d’altres especialitats mèdiques.

Aquest camp d’acció podrà ser modificat en el futur, a mesura que el desenvolupament de noves tècniques i mètodes de tractament de les alteracions de l’aparell cardio-circulatori ho justifiquin. 

A efectes d’una atenció òptima dels pacients inclosos en els apartats anteriors, s’inclou l’aplicació dels procediments diagnòstics (invasius o no) i terapèutics (mèdics i quirúrgics) necessaris per a aconseguir els millors resultats. 


Catàleg de Serveis i Procediments

L'equip de Cirurgia Cardíaca ofereix la següent cartera de serveis: 


Assistència Ambulatòria

Consulta clínica general: visites convencionals amb ECG

Consultes de Marcapasses: visites ab programador telemètric


Assistència Hospitalària-Quirúrgica

Cirurgia coronària amb circulació extra-corpòria (CEC)
Cirurgia coronària sense circulació extra-corpòria (SCEC)
Cirurgia de substitució valvular:
Pròtesis mecàniques
Pròtesis biològiques amb suport
Pròtesis biològiques sense suport (Stenless)
Pròtesis biològiques sense sutura (Sutureless)

Cirurgia reparadora mitral

Cirurgia reparadora tricúspide
Cirurgia reparadora aòrtica
Cirurgia de la aorta toràcica
Cirurgia de les cardiopaties congènites no complexes de l'adult
Cirurgia de les complicacions mecàniques de l'infart agut de miocardi
Patologia pericàrdica i miscel·lània
Protocol de cirurgia cardíaca sense sang
Cirurgia valvular mínimament invasiva
Implant vàlvules aòrtiques amb abordatge trans-catèter (TAVI):
Trans-apical
Trans-aòrtic
Trans-axilar

Cirurgia dels trastorns de la conducció cardíaca
Cirurgia de la fibrilació auricular (Radiofreqüència):
Monopolar
Bipolar

Implantació de marcapasses:
Mono-camerals: VVI
Bi-camerals: VDD, DDD
Tri-camerals: TRC

Implantació de desfibriladors:
Mono-camerals
Bi-camerals
Tri-camerals

Extracció d'electròdes

Altres procediments
Tractament VAC


> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares - HM CIEC BarcelonaDirectors Cirurgia Cardíaca


Dr. Arnau Blasco Lucas

Equip Mèdic

Dr. Fabrizio Sbraga 

Dr. Daniel Ortiz Berbel


Pujar amunt