Electrofisiologia i Arrítmies

L'Electrofisiologia i Arrítmies és l’especialitat de Cardiologia que es dedica a l’estudi i tractament de les anormalitats elèctriques que es produeixen al cor.

Els trastorns del ritme cardíac (les arrítmies) més freqüents que es tracten en aquestes unitats són la fibril·lació auricular, les taquicàrdies paroxístiques supraventriculars i el síndrome de Wolf-Parkinson-White. També es tracten les bradiarrítmies i el síncope.

El servei d’Electrofisiologia disposa de sales intervencionistes, amb polígrafs i navegadors que permeten realitzar amb total seguretat els procediments de crioablació i ablació amb radiofreqüència per al tractament de les principals arrítmies. 
Camp d’acció de l’Electrofisiologia Cardíaca

  • Farmacologia antiarítmica
  • Arritmologia clínica
  • Estudi i Tractament de Canalopaties
  • Estudi de bradicàrdies i del Síncope de causa desconeguda
  • Ablació amb catèter de taquicàrdies paroxístiques supraventriculars i taquicàrdies complexes (amb la utilització de navegadors en electroanatòmics)
  • Implant de marcapassos definitius
  • Teràpia de resincronització i desfibril·lador automàtic implantable


> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares - HM CIEC Barcelona


Director Electrofisiologia i Arrítmies:

Dr. Ignasi Anguera Camos

Equip mèdic:

Dr. Xavier Sabaté de la Cruz

Dr. Valles Gras Ermengol

Dr. Paolo DallaglioPujar amunt