Hematologia Clínica - Servei Transfusional

La Hematologia és l'especialitat mèdica que estudia la morfologia de la sang i els teixits que la produeixen.

DEMANA CITA ONLINE


Estudia els hematies, leucòcits i plaquetes, analitza les seves proporcions relatives, l'estat general de les cèl·lules i les malalties provocades pels desequilibris entre elles.


hematòlegs barcelona


Camp d'Acció de l'Hematologia Clínica

En la seva concepció actual l'Especialitat Hematologia i Hemoteràpia està constituïda per quatre facetes molt relacionades entre si:

  • La transfusió i immunohematologia: neix de la necessitat d'aportar hematies davant l'anèmia generalment hemorràgica.
  • La morfologia i biologia hematològica: sorgeixen en els laboratoris d'anàlisi acompanyant a la parasitologia.
  • La hemostàsia i trombosi: apareix després del descobriment del dèficit de factor VIII a l'hemofília.
  • La clínica hematològica


Hematologia Clínica - Servei Transfusional

Dr. Jordi Zaragoza Montpel

Dra. Elena Cabezudo Pérez


​​​​​​​ Hematologia Clínica - Servei Transfusional

  • Ubicació: 4º planta - HM CINAC BarcelonaPujar amunt