Cirurgia Bariàtrica

La obesitat és un problema en augment, a qualsevol edat, i en ambdós sexez. No és tan sols qüestió de imatge: el sobrepes i l'obesitat acurten l'esperança de vida i s'associen a malalties com la diabetis, la hipertensió, la infertilitat i moltes altres, a més de l'augment risc cardiovascular. Tot i així, aprimar no és fàcil i moltes de les dietes que es proven, fracassen. Es per això que es fan necessàries ajudes externes per aconseguir els objectius de pèrdua mantinguda de pes.

​ ​ ​ ​​​​​​​​​

​​​​​​​​​

Pujar amunt