Pediatria

Benvinguts al Servei de Pediatria de l’Hospital HM Nou Delfos. Ens trobareu a la Planta 0, Consulta 2.

DEMANA CITA ONLINE


Pediatria és la medicina integral del període evolutiu de l'existència humana des de la concepció fins a la fi de l'adolescència, època la singularitat de la qual resideix en el fenomen del creixement, maduració i desenvolupament biològic, fisiològic i social que, a cada moment, es lliga a la íntima interdependència entre el patrimoni heretat i el medi ambient en què el nen es desenvolupa.

La Pediatria s'ocupa del diagnòstic i el tractament de tota la patologia del nen i de l'adolescent des dels 0 als 21 anys.

Les comeses de la Pediatria actual es divideixen en tres grans àrees:

  • Cures del nen sa (Pediatria Preventiva o Puericultura)
  • Cures del nen malalt (Pediatria Clínica)
  • Interrelacions entre el nen sa i malalt amb la Societat (Pediatria Social).

Partint que la Pediatria és la medicina total i íntegra de la infància i de la definició de salut infantil, el programa s'hauria de desenvolupar simultàniament en dues grans àrees:

A) Àrea Clínica.

B) Àrea de Salut Infantil.

Com a fonamental contingut, a la Pediatria li incumbeix quant es refereix a les curas del nen sa - Pediatria Preventiva-, les maneres d'assistència mèdica integral, total i continuada en el nen en estat de malaltia -pediatria Clínica- i quant afecta el nen sa i malalt a les seves interrelacions individuals ia la comunitat amb el medi físic i humà en què de manera ininterrompuda i amb característiques pròpies es desenvolupa –Pediatria Social–.

Les seves peculiaritats van lligades a les pròpies del subjecte de la seva atenció, que tant en les seves característiques antropològiques, biològiques, analòmiques, psicològiques i socials, reactives, adaptatives i assistencials, requereixen especials procediments preventius de diagnòstic, terapèutica, rehabilitació i reinserció familiar , escolar i social.   
Pediatre és el metge que, en possessió del títol d'especialista corresponent, està capacitat per emprendre, realitzar, interpretar, aplicar i explicar els procediments diagnòstics i terapèutics inherents a l'exercici professional de la Pediatria preventiva, clínica i social, a institucions públiques o privades i de caràcter hospitalari o extrahospitalari.

La Pediatria és la Medicina Integral del període evolutiu de l'existència humana que transcorre des de la concepció fins al final de l'adolescència i que com a contingut fonamental li incumbeix quant es refereix a les curas del nen sa, els modes d'assistència mèdica integral, total i continua del nen malalt i quant afecta el nen sa i malalt a les seves interrelacions individuals ia la comunitat, amb el medi físic i humà en què es desenvolupa de manera ininterrompuda i amb característiques pròpies.


Descobreix la Unitat d'Adolescència

Tanmateix, el Servei de Pediatria disposa de la Unitat d’Adolescència, part de la Pediatria dedicada als joves, amb l’objectiu de detectar I prevenir les possibles malalties, així com la formació del jove envers la seva salut.

En ocasions la consulta del jove amb el metge es fa de forma privada, és a dir, sense la presència dels seus pares. Això els proporciona l’oportunitat de ser tractats com a persones independents que poden expressar lliurament les seves idees i preocupacions.


Horari consultes:

  • Dilluns 16:00 a 20:00h
  • Dimarts: 16:00 a 20:00h
  • Dimecres: 9:00 a 14:00h 
  • Dijous: 9:00 a 14:00h

Ubicació consultes:

Planta baixa. Consulta 2.

Pediatría HM Nou Delfos
Pujar amunt