Unitat d'Adolescència

​A la nova Unitat d'Adolescència de HM Nou Delfos, t'escoltem i assessorem sobre les qüestions de salut que més t'interessen. Sabem que ja no ets un nen/a i que els teus problemes o dubtes no tenen res a veure amb les dels «majors». Per això, HM Hospitales ha configurat un equip mèdic multidisciplinari que t'escolta, t'entén, et cuida i t'ajuda a gaudir d'una bona salut avui i demà.

DEMANA CITA ONLINESom un grup de professionals conscients que l'adolescència és una etapa de la vida on es pateixen transformacions físiques, conductuals i psicològiques que poden generar molts dubtes. A més, l'adopció de mals hàbits en àmbits com l'alimentació, la sexualitat, la salut mental, les relacions socials i familiars, el somni, l'esport, etc. pot derivar en problemes de salut importants quan s'arriba a l'edat adulta si no es tracten a temps.

Les xifres que llegim cada dia als mitjans de comunicació sobre problemes per acceptar els canvis físics que es produeixen a l'adolescència, trastorns alimentaris, bullying, tendències suïcides, addicions a drogues o altres substàncies, l'ús dels dispositius tecnològics, etc. ens alarmen. Per evitar-les, la prevenció i l'atenció precoç són fonamentals. Per això, ara, a HM Nou Delfos disposem d'especialistes en Medicina de l'Adolescència, Psicologia, Nutrició, Educació sexual (Ginecòlegs i uròlegs), Medicina de l'Esport que atenen de manera integral els pacients entre 11 i 23 anys.

A la Unitat d'Adolescència de HM Nou Delfos, l'atenció als nostres pacients es fa de manera personalitzada i respectant la seva intimitat, perquè entenem que els joves són persones que s'estan formant com a adults, però persones úniques amb personalitat pròpia.

A la Unitat d'Adolescència de HM Nou Delfos sempre ens trobareu per ESCOLTAR-VOS i ASSESSORAR-vos perquè la vostra salut i benestar ENS IMPORTA més que res.


Atenció especialitzada

Creixement i desenvolupament de l'adolescent

• Creixement físic normal i anormal

• Canvis físics a la pubertat i influència hormonal

• Alteracions del creixement puberal

• Desenvolupament normal psicològic, emocional i cognitiu a l'adolescència

• Impacte del creixement i desenvolupament normal i anormal en la salut de l'adolescent i de la família

Dèficit d'atenció amb hiperactivitat o sense

Addicció a les noves tecnologies, assetjament escolar i ciberassetjament

Malalties de l'adolescent

• Epidemiologia, etiologia, patogènesi, característiques clíniques i maneig de condicions específiques durant l'adolescència (com ara la síndrome de fatiga crònica, alteracions del son, alteracions funcionals i somàtiques)

• Problemes cutanis de l'adolescent

Salut Mental

• Diagnòstic i tractament de les malalties psiquiàtriques comunes, amb la utilització de les modalitats psicoterapèutiques necessàries (individual, familiar i de grup)

• Trastorns del comportament, l'adolescent “difícil”, conflictes a casa i fora d'ella

• Crisi d'identitat

• Estigmatització dels adolescents amb patologia psiquiàtrica

• Impacte del funcionament i la dinàmica familiar en el desenvolupament dels adolescents

• Impacte de la malaltia física i mental de l'adolescent a la família

• Impacte a l'adolescent d'un membre de la família malalt crònicament

• Impacte de les malalties cròniques i discapacitat en la salut i el benestar dels adolescents i les famílies

Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) i obesitat

• Formes de presentació dels TCA en nens i adolescents

• Etiopatogènia, prevenció i factors de risc dels TCA i obesitat

• Impacte dels TCA i l'obesitat en el desenvolupament, el creixement

• Tipus de tractaments i indicacions a l'obesitat i els TCA

• Cura mèdica del pacient adolescent amb TCA

Nutrició i exercici

• Requeriments nutricionals per a un creixement i desenvolupament adequats en l'adolescent

• Necessitats nutricionals en poblacions especials

• Mancances nutricionals més freqüents a l'adolescent: prevenció i tractament

• Desordres nutricionals a l'adolescent

• Impacte positiu i negatiu de l'activitat física a la salut mental i física

Malalties i discapacitats que poden aparèixer o empitjorar durant l'adolescència

• Necessitats especials dels adolescents amb discapacitat física i/o cognitiva

• Adherència al tractament de l'adolescent

• Impacte de malalties greus en el desenvolupament de l'adolescent i en el benestar emocional

Vacunació d'adolescents

• Vacuna sistemàtica (Calendari vacunal): Virus Papil·loma Humà (VPH), Hepatitis A, Tètanus, Tosferina, etc.

• Adolescent viatger

• Adolescent amb malaltia crònica

Etapa de Transició

• Transició de la cura de la pediatria a l'edat adulta

• Models i eines per promocionar una adequada cura durant la transició


Equip Mèdic

Dr. Carlos Arruga Fernández


Ubicació consultes:

Planta baixa. Consulta 2.


Pujar amunt