Dra. Montserrat Gracida Blancas

​Especialista en Hemodinàmica Cardíaca - Cardiologia Intervencionista en HM CIEC Barcelona, situat a l'Hospital HM Delfos.


Formació Acadèmica

Llicenciada en Medicina


Activitat Científica i Docent

Nombroses publicacions científiques en revistes nacionals i internacionals.

Cardiopatia Isquèmica


Àrea d'interès professional

Cardioapatia isquèmica: infart agut de miocardi

Pujar amunt