Dra. Lara Fuentes Castillo

Especialista en Hemodinàmica Cardíaca - Cardiologia Intervencionista en HM CIEC Barcelona, situat a l'Hospital HM Delfos.


Formació Acadèmica

Llicenciada en Medicina. Universitat de Barcelona.

Especialitat de Cardiologia. Subespecialitat en Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista.

Màster en Diagnòstic i Tractament Intervencionista a la Malaltia Coronària. Universitat de Barcelona. 


Activitat científica i docent

Autora i coautora de diversos articles en revistes mèdiques de l'àmbit cardiovascular.

Autora de capítols de Màsters oficials de Cardiologia. 


Àrea d'interès professional

Malaltia Arterial Coronària

Infart de Miocardi

Pujar amunt