Dr. Josep Maria Argilés i Vives


  • Co-Director Servei de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge HM Delfos

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Llicenciat en Medicina i Cirugia: 1990.  Universitat de Barcelona 

Títol de Metge Especialista en Radiologia: 12 d'abril de 1995. Ministeri de Salut i Acció Social, Secretària de Salut, Republica l'Argentina. Homologacion 26 de febrer 2004.

Medico Especialista en Radiodiagnòstic. Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte. España.  Data i Lloc de Formació: 1 d'Abril de 1991 fins al 31 de Març de 1995. Fundación Diagnóstico Médico, Buenos Aires, l'Argentina. 


ACTIVITAT CIENTÍFICA I DOCENT

Acreditació per a la direcció d'instal·lacions de RX amb finalitats diagnòstiques per CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR des de Juny de 2010.

Posseïdor del Segon nivell de protecció radiològica orientat a la practica de radiologia intervencionista des de Maig 2018 ( Consell de seguretat nuclear).

Propulsor i cap de projecte de ONCO-RAD radiologia oncològica (posat en marxa  març/2012).  Propulsor i cap de projecte de Fibroscan (posat en marxa  juny/2013). 

SOCIETATS

- Societat de Ciències Mediques de Catalunya i Balears: des de 1990.

- Societat Argentina de Radiologia (S.A.R.): des de 1992.

- Societat Espanyola de radiologia Medica ( SERAM): des de 1996.

- European Society of Radiology (ESR): des de 2000.

- Radiological Society of North America (RSNA): des de 2001.


ÀREES D'INTERÈS PROFESSIONAL

Gestió i direcció del servei de Radiologia.


Pujar amunt