Dr. Ignasi Anguera Camos


  • Director Electrofisiologia i Arrítmies

Metge especialista en Cardiologia (Hospital Clínic, Barcelona 1993-1997). Professor associat Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona de 2010-2019. Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona en 2015.

Cap Clínic i Director de la Unitat d'Arítmies de l'Hospital Universitari de Bellvitge des de 2016. Director de la Unitat d'Arítmies de l'Hospital Cima i Director de la Unitat d'Arítmies de l'Hospital HM Delfos - HM CIEC Barcelona


FORMACIÓ ACADÈMICA

Formació en Medicina (Universitat de Barcelona) 1986-1992

Títol de Doctor en Medicina, Universitat de Barcelona 2015

Acreditació per la Secció de Electrofisiología i Arítmies de la Societat Espanyola de Cardiologia per a la pràctica de Electrofisiología Cardíaca Intervencionista

Acreditació per la European Heart Rhythm Association de la European Society of Cardiology per a la pràctica en Interventional Cardiac Electrophysiology


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Formació en Electrofisiologia i Arítmies (Cardiovascular Institute, Aalst, Bèlgica - 2000-2001)

Metge adjunt de Cardiologia Hospital Parc Taulí 2001-2006

Metge adjunt de Cardiologia Hospital Universitari de Bellvitge (2007-2015)

Director Unitat d'Arítmies, Hospital Universitari de Bellvitge (2016-2019)

Cap Clínic de Cardiologia , Hospital Universitari de Bellvitge (2016-2019)

Director de la Unitat d'Arítmies de l'Hospital Cima  (2017-2019)

Actualment, Director de la Unitat d'Electrofisiologia i Arítmies de l'Hospital HM Delfos - HM CIEC Barcelona


ACTIVITAT DOCENT I CIENTÍFICA

Professor associat Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona 2010-2019 


ÀREA D'INTERÈS PROFESSIONAL

Estudi dels mecanismes de les taquicàrdies supraventriculars i ventriculars

Estudi electrofisiològic (de conducció i d'inducció)

Ablació amb radiofreqüència d'arítmies supraventriculars

Ablació amb radiofreqüència d'arítmies ventriculars

Teràpia de resincronització cardíaca

Implant de marcapasses definitius

Implant de desfibril·ladors

Implant de dispositius de resincronització cardíaca (estimulació tricameral)Pujar amunt