Dr. Francisco Javier Flores Sánchez


  • Director Unitat d'Accidents de Trànsit

FORMACIÓ ACADÈMICA

1. Estudis de Medicina cursats en la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Iniciats als 17 anys d'edat (curs 1966-67), acabats amb 22 anys d'edat (curs 1971-72). Resumeixen expedient acadèmic: 1 Matrícula d'Honor, 4 Excel·lents, 5 Notables.

2. Intern en el Servei de Cirurgia i Traumatologia del Prof. Dr. P. *Piulachs, des d'agost de 1970 fins a març de 1972. Hospital Clínic Provincial de Barcelona.

3. Grau de Llicenciat, amb qualificació de Notable, en el Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 13 de Novembre de 1972.

4. Títol de Llicenciat, amb data 15 de Novembre de 1973.

5. Títol de Metge d'Empresa obtingut en concurs lliure de mèrits, estès per l'Escola Nacional de Medicina del Treball, amb data 20 de juny de 1975.

6. Títol d'especialista en prevenció de malalties professionals, juny de 1975.

7. Diplomat en Medicina i Higiene Escolar, Octubre de 1975.

8. Títol d'Especialista en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, amb data 2 de novembre de 1978.

9. Diplomat en Valoració del Mal Corporal. Universitat Rovira i Virgili.

10. Màster en Valoració del Mal Corporal. Universitat Rovira i Virgili. Títol expedit el 19 de maig del 1999.

11. Màster Interuniversitari en Traumatologia de l'esport. O.A.B. (2004-2006).


ACTIVITAT CIENTÍFICA I DOCENT

• 24 Càrrecs Hospitalaris, al llarg de la carrera Professional.

• Assistència a 307 Cursos de Perfeccionament post-Universitari.

• Intervenció Activa en 248 Cursos.

• Organització de 10 Esdeveniments a nivell Nacional i Internacional.

• Participació en 16 Esdeveniments com a professor.

• Mèrits Científics i de Recerca: 

o Participació en 6 assajos Clínics.

o Membre de 16 Associacions.

o Subscrit a 8 Publicacions de l'Especialitat.

o Participació personal en 175 Ponències i Comunicacions.

o Càrrec de President o Moderador en 15 Taules Rodones.

o Autor de 36 Publicacions.

o Autor de 18 Cartells Científics.

o Autor de 13 capítols de llibres.

o En possessió de dos Premis en l'Especialitat


Pujar amunt