Dra. Elisabeth Martínez Téllez

Dra. Elisabeth Téllez | HM Delfos

Elisabet Martínez Téllez és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2001. Va realitzar la formació sanitària especialitzada via MIR en Cirurgia toràcica a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, finalitzant en el 2008. A més durant la seva formació com a resident va estar dos mesos en el Departament of Physiology de la Michigan State University en Lansing, de la mà del Prof. Uhal.

Actualment en tercer curs de programés de Doctorat del departament de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el títol: " Factors pronòstic de les metàstasis pulmonars de sarcoma”.

Es va incorporar com a metge adjunt a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el 2009 on ha exercit tota la seva carrera professional, compaginant l'activitat mèdica clínica com l'activitat docent i de recerca.

Ha participat de forma activa com a investigadora principal o col·laborada en diferents projectes competitius becats. La línies de recerca se centren en patologia traqueal, oncologia toràcica amb la estadificació i tractament del càncer de pulmó, en el desenvolupament de les metàstasis pulmonars especialment dels sarcomes i en els avanços de la cirurgia mínimament invasiva en el càncer de pulmó, presentant diverses ponències i treballs en congressos nacionals i internacionals, així com publicacions.

Compagina la seva activitat assistencial, investigadora (formant part del Insitut de Recerca prop Biomèdica Sant Pau) i docent sent tutora de residents i professora associa- dóna de la Universitat Autònoma de Barcelona. S'incorpora a l'equip de Cirurgia Toràcica en HM Delfos, liderat pel Dr Belda l'any passat 2018.


FORMACIÓ ACADÈMICA

Titulació universitària

Titulació universitària: Llicenciat en Medicina i Cirurgia

Entitat de titulació: Universitat Autònoma de Barcelona Tipus d'entitat: Universitat

Data de titulació: 23/07/2001


Formació sanitària especialitzada

Títol de l'especialitat: Cirurgia toràcica

Entitat de titulació: HOSPITAL CLINICO I PROVINCIAL DE BARCELONA Ciutat entitat titulació: Barcelona, Catalunya, Espanya

Data d'inici-fi: 20/06/2003 - 19/06/2008

Doctorat

Programa de doctorat: Programa Oficial de Doctorat en Ciències Mèdiques Entitat de titulació: Universitat Autònoma de Barcelona

Tipus d'entitat: Universitat


Cursos i seminaris rebuts de perfeccionament, innovació i millora docent, noves tecnologies, etc., l'objectiu de les quals sigui la millora de la docència

1 Títol del curs/seminari: Curs de Cirurgia Toràcica Mínimament Invasiva, Abordatge *Uni- portal

Objectius del curs/seminari: Aprenentatge sobre la Cirurgia Mínimament Invasiva mitjançant

*abrodaje uniportal

Entitat organitzadora: Complex Hospitalari de la Corunya Tipus d'entitat: Institucions Sanitàries

Durada en hores: 13 hores

Data d'inici-fi: 03/12/2018 - 05/12/2018


2 Títol del curs/seminari: Curs de *Resecciones Pulmonars Reglades per *Toracoscopia I Objectius del curs/seminari: Formació en Cirurgia Toràcica Major mitjançant Cirurgia *Míni- *mamente Invasiva

Entitat organitzadora: Centre Jesús *Usón Tipus d'entitat: Centres d'Innovació i Tecnologia Facultat, institut, centre: Centre Jesús *Usón

Durada en hores: 15 hores

Data d'inici-fi: 10/11/2017 - 12/11/2017


3. Estada d'1 mes en *Thoracic *Surgery *Department del *Presbyterian Hospital de Nova York per a aprendre cirurgia de la miastènia greu i timectomies *toracoscópicas.

Data inicio- fi: 1 al 30 de setembre 2016


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Entitat ocupadora: *Fundació de *Gestió *Sanitària de L`Hospital de la Santa *Creu i *Sant

Pau Tipus d'entitat: Institucions Sanitàries Categoria professional: Metge de guàrdies Data d'inici-fi: 01/08/2001 - 31/10/2001


Entitat ocupadora: HOSPITAL *CLINICO I PROVINCIAL DE BARCELONA

Categoria professional: Metge resident en Cirurgia toràcica Data d'inici-fi: 20/06/2003 - 19/06/2008


Entitat ocupadora: Hospital Universitari Mútua *terrassa

Categoria professional: Metge adjunt Data d'inici-fi: 25/06/2008 - 13/04/2009


Entitat ocupadora: HOSPITAL *CLINICO I PROVINCIAL DE BARCELONA

Categoria professional: Metge assistencial d'urgències Data d'inici-fi: 21/06/2008 - 15/11/2010


Entitat ocupadora: HOSPITAL DE LA SANTA *CREU I *SANT PAU Departament: Departament de Cirurgia, *Univeridad *Autonoma de Barcelona Categoria professional: Metge Adjunt Gestió docent (Sí/No): Si

 

Ciutat entitat ocupadora: Barcelona, Catalunya, Espanya Data d'inici: 14/04/2009

Modalitat de contracte: Contracte laboral indefinit Règim de dedicació: Temps complet Primària (*Cód. Unesco): 310910 - Cirurgia

Funcions exercides: Cirurgia Toràcica. Atenció quirúrgica de les malalties que afecten la cavitat toràcica. Malalties d'origen traumatològic i oncològic *mayoritari- *amente tant en l'edat adulta com *pediatrica

Identificar paraules clau: Medicina clínica Àmbit activitat de gestió: Universitària

Interès per a docència i/o *inv.: Professor Associat del Departament de Cirurgia de la Unitat Docent de l'Hospital de la Santa *Creu i *Sant Pau (Universitat Autònoma de Barcelona)
ACTIVITAT DOCENT I CIENTÍFICA


Projectes d'I+D+i finançats en convocatòries competitives d'Administra- *ciones o entitats públiques i privades


1 *Análisi de *morbi-mortalitat en *resecciones pulmonars anatòmiques *sublobares Societat espanyola de Cirurgia toràcica
Data d'inici-fi: 05/2018 - 05/2021
Quantia total: 6.000 €

2 Efectes de l'Entrenament després de la cirurgia de *resección en pacients amb càncer de pulmó. PROJECTE *EMITOR
Entitat de realització: HOSPITAL DE LA SANTA *CREU I *SANT
PAU *Societat Catalana de *Pneumologia
Data d'inici-fi: 01/04/2012 - 30/06/2015 Quantia total: 16.000 €

3 Estudi dels factors patogènics de les estenosis traqueals benignes. Estudi en *huma- ens i animals.
Entitat de realització: HOSPITAL *CLINICO I PROVINCIAL DE BARCELONA
Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica Data d'inici-fi: 20/06/2006 - 10/09/2008
Quantia total: 6.000 €


4 Utilitat de l'Incremental *Shuttle *Walking test (*ISWT) en la valoració del risc *properatorio de cirurgia de *resección pulmonar: Comparació amb la Prova d'Esforç *Car- *diopulmonar.
*INSTITUT DE *RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA *CREU I *SANT
PAU Data d'inici: 01/07/2017 Quantia total: 6.000 €

5 Impacte de l'Abordatge quirúrgic sobre la *morbimortalidad postoperatòria i
pronòstic oncològic en pacients sotmesos a una *resección pulmonar anatòmica. Grup de Treball de Cirurgia Toràcica Vídeo-Assistida de la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica Entitat de realització: HOSPITAL DE LA SANTA *CREU I *SANT
PAU Data d'inici: 01/10/2016

6 N Grup de Treball per a l'estudi de Patologia Tímica
Entitat de realització: HOSPITAL DE LA SANTA *CREU I *SANT PAU Societat espanyola de cirurgia toràcica *TFecha d'inici: 01/05/2016
 
Quantia total: 3.000 €


Publicacions, documents científics i tècnics


1 M *Messagi *Sartor; Esther Marco; Elisabet Martínez *Téllez; Alberto *Rodriguez Fuster; Carolina Palomares; S *Chiarella; Jose María *Muniesa; M *orozco *Levi; Esther Barreiro; *MR Güell. *Com- *bined *aerobic *exercise *and *high-*intensity *respiratory *muscle *training *in *patients *surgically *trea- *ted *for senar-*small *cell *lung *cancer: a *pilot *randomized *clinical trial.*Eur J *Phys *rehabil *Med. 55 - 1, pàg. 113 - 122. 02/2019.
Índex d'impacte: 2.208

2 Elisabet Martinez Tellez; Juan Carlos Trujillo Reyes; *Mauro *Guarino; Ramon *Rami Porta; Jose Belda Sanchís. *Subxiphoid vídeo-*thoracoscopy. J *Thorac *Dis. 10 - 22, pàg. 2643 - 2648. 08/2018.
Índex d'impacte: 1.804

3 Jose Belda Sanchis; Juan *carlos Trujillo Reyes; Carme *Obiols *Fornells; Sergi *Call Caixa; Eli- *sabet Martinez *Téllez; Mireia Serra *Mitjans; Ramon *Rami Porta. *Transcervical vídeo-mitjanes- encert-*thoracoscopy. J *Thorac *Dis. 10 - 22, pàg. 2649 - 2655. 08/2018.
Índex d'impacte: 1.804

4 Juan Carlos Trujillo Reyes; Elisabet Martinez Tellez; Jose Belda Sanchís. El *timoma, és una malaltia sistèmica?. Arxius de *bronconeumología. 10, pàg. 1 - 2. 05/2018.
Índex d'impacte: 2.633

5 Juan Carlos Trujillo Reyes; Elisabet Martinez *Téllez; Ramón *Rami Porta; Carme *Obiols; Sergi *Call; José Belda Sanchís. *Combination vídeo-*assisted *mediastinoscopic *lymphadenectomy *and *trasncervical *throracoscopy.
*Multimed Man *Cardiothorac *Surg. 18, pàg. 1 - 10. 01/2018. Índex d'impacte: 0.9

6 I *Sullivan; J Salazar; C *Arqueros; M *Andres; A *Sebio; M *Majem; E *Szafranska; Elisabet Martí- *nez *Téllez; D *Paéz; A López *Pousa; M *Baiget; A *Barnadas. *KRAS *genetic *variant as a *prognos- tic factor *for *recurrence *in *resectable senar-*small *cell *lung *cancer. *Clin Trans *Oncol. 19 - 7, pàg.
884 - 890. 07/2017.
Índex d'impacte: 2.392

7 N *Prenafeta Claramunt; V Artigas *Raventyós; G Gómez Sebastián; Elisabet Martínez *Téllez; José Belda Sanchís.
Factors pronòstic de les metàstasis pulmonars de càncer *colorectal. *Cir Esp. 90 - 3, pàg. 169
- 175. 03/2012.
Índex d'impacte: 0.874

8 Abel Gómez *Caro; Elisabet Martínez *Téllez; Alberto Rodríguez Fuster; David Sánchez *Loren- et; J Martorell; *JM *Gimferrer; A *Haverich; W *Harringer; *JL *Pomar; Paolo *Macchiarini. *Cryopre- *served arterial *allograft *reconstruction *after *excision *of *thoracic *malignancies. Ann *Thorac *Surg. 86 - 6, pàg. 1753 - 61. 12/2008.
Índex d'impacte: 2.689

9 M Iglesias; P *Jungebluth; C *Petit; *MP *Matute; I Rovira; Elisabet Martínez *Téllez; M Català; J Ramírez; Paolo *Macchiarini. *Extracorporeal *lung *membrane *provides superior *lung *protection *than *conventional *treatment *for *severe post-*pneumonectomy senar-*cardiogenic *acute *respiratory *distress *syndrome. J *Thorac *Cardiovasc *Surg. 135
- 6, pàg. 1362 - 71. 06/2008.
Índex d'impacte: 3.35
 
10 Abel Gómez *Caro; S García; *JM *Gimferrer; Elisabet Martínez *Téllez; D Sánchez; Paolo *Macchiarini. *Blunt *traumatic *bronchial *transection. Ann *Thorac *Surg. 85 - 3, pàg. 1107. 03/2008. Índex d'impacte: 2.689

11 M Iglesias; Elisabet Martinez *Téllez; R Badia; Paolo *Macchiarini. *Extrapulmonary *ventilation *for *unresponsive *severe *acute *respiratory *distress *syndrome *after *pulmonary *resection. Ann *Thorac *Surg. 85 - 1, pàg. 237 - 44.
01/2008.
Índex d'impacte: 2.689

12 S García; *JM *Gimferrer; M Iglesias; M Català; Elisabet Martínez *Téllez; Paolo *Macchiarini. *Self-*made *tracheal *stomal *stent *using a *tracheal T-*Tube. Ann *Thorac *Surg. 82 - 4, pàg. 1545 - 46. 10/2006.
Índex d'impacte: 2.34

13 D Calataiud *Mizrahi; Elisabet Martinez *Téllez; V *Martinessi; D Orduña *Téllez; DT. López *Boado; L Fernández-Cruz. Tumor compatible *with *adrenal *cortex carcinoma. *Cir Esp. 78 - 6, pàg. 391. 12/2005.
Índex d'impacte: 0.875

14 Elisabet Martínez *Téllez; Manuela *Inglesias Sentiu; Jose Belda Sanchís. *Miscellaneus *Indi- *cations *of *the *Transcervical *Approach *to *the *mediastinum. *The *Transcervical *Approach *in *Tho- *racic *Surgery. pàg. 149 - 156.
*Springer-*Verlag, 2014. ISBN 978-3642545641

15 Jose Belda Sanchís; Elisabet Martínez *Téllez; Sergi *Call Caixa; Manuela Iglesias *Sentís. El- *bectomía. Tractat de Cirurgia toràcica. pàg. 809 - 820. *EDIMSA, 2010. ISBN 9788477143413ÀREA D'INTERÈS PROFESSIONAL

- Cirurgia Toràcica Mínimament Invasiva

- Estadificació i cirurgia del Càncer de Pulmó

- Metàstasis pulmonars

- Tractament dels Sarcomes toràcics especialment els sarcomes de paret toràcica i la seva reconstrucció

- Miastènia greu i Tumors Tímics

- Traumatismes Toràcics

- Cirurgia Toràcica en edat pediàtrica


Pujar amunt