Cirurgia d'Obesitat Mòrbida HM Delfos

La cirurgia d'obesitat mòrbida cirurgia bariàtrica és l'especialitat de la cirurgia que es dedica a l'estudi i tractament de l'obesitat amb IMC igual o superior a 40, o igual o superior a 35 amb malalties associades, com la diabetis. Des del servei de cirurgia d'obesitat mòrbida es tracten les següents patologies:

Obesitat mòrbida

Obesitat mòrbida, obesitat extrema o obesitat de classe III són termes per designar una malaltia de tipus crònic que consisteix en què la persona que la pateix es troba entre un 50 i un 100% per sobre del seu pes ideal, a causa d'un excés de teixit adipós, greixos.

L'obesitat mòrbida pot observar-se tenint en compte l'Índex de Massa Corporal (IMC). L'IMC es calcula dividint el pes en kg entre l'altura. Un valor superior a 35-40 en aquesta escala indicaria aquest tipus d'obesitat.


Causes

Les causes més freqüents de l'obesitat mòrbida són els antecedents familiars, el consum excessiu de calories, els trastorns tiroïdals i la manca d'activitat física.

Com a factors de risc trobem també l'edat avançada, l'embaràs, deixar de beure o fumar, la manca de son o alguns estats psicològics com l'estrès, la depressió o l'ansietat, a l'menjar de forma compulsiva.


Símptomes

El símptoma principal i més apreciable de l'obesitat mòrbida és l'acumulació progressiva i excessiva de greix.

Altres símptomes poden ser la dificultat per respirar, sensació d'ofec, apnea de la son, dolor articular o sudoració excessiva, a causa de la pressió del greix en diverses estructures corporals.


Efectes

L'obesitat mòrbida, a més de generar aquests símptomes també pot produir diverses comorbiditats, és a dir, altres malalties o trastorns com ara:

● Diabetis.

● Hipertensió

● Problemes cardiovasculars i cerebrals.

● Major risc de certs càncers com el de mama o el de còlon.

● Osteoartritis.

● Hipoxemia (descens dels nivells d'oxigen en sang).


Diagnòstic

El diagnòstic de l'obesitat mòrbida es realitzarà mitjançant una sèrie d'exploracions i proves.

En primer lloc s'estudiarà l'historial clínic de pacient i els seus antecedents, tant personals com familiars per identificar possibles causes.

A continuació es realitzarà una exploració física, seguida d'el càlcul de l'IMC i la presa de la mesura de la circumferència de la cintura.

També es podran realitzar analítiques sanguínies per identificar diabetis o altres patologies que puguin causar l'augment de pes.


Tractament

Generalment sempre es recomana en primer lloc realitzar dietes específiques de la mà d'un expert nutricionista, unit a la realització d'exercici físic.

En els casos més extrems, o en els quals la dieta i l'exercici no són suficients, es procedirà a la intervenció quirúrgica. Existeixen les següents vies d'actuació:


Baló intragàstric

La pilota gàstric és un mètode efectiu, mínimament invasiu, i indolor per a la pèrdua de pes, amb una mitjana d'entre 12 i 20 kg de pèrdua.

Consisteix en una primera recerca de possibles lesions estomacals mitjançant endoscòpia i seguidament la introducció d'un globus de silicona a l'estómac mitjançant, el qual s'omple amb una solució salina per inflar-lo. Aquesta intervenció dura entre 15 i 20 minuts i no necessita hospitalització.

Un cop la pilota es troba inflat, aquest limita la capacitat estomacal, ja que ocupa entre un 30 i 40% de l'espai de l'estómac.

La pilota gàstric, a l'reduir la capacitat de l'estómac per emmagatzemar els aliments, provoca major sacietat, de manera que el pacient redueix el seu consum calòric i millora els seus hàbits d'alimentació.

La pilota intragàstric pot retirar entre 6 i 12 mesos després de la seva col·locació.

Cal tenir en compte que la pilota gàstric és una opció per produir petites pèrdues de pes, o actuar com a preparació per a altres tractaments.

Quan es refereix que la pilota no ha funcionat, s'ha de tenir en compte les seves possibilitats, però també que el seu èxit depèn així mateix de l'equip mèdic i de el compromís de l'pacient.


Bypass gàstric

El bypass gàstric o bypass gàstric en Y de Roux, és un procediment quirúrgic per a la pèrdua de pes que consisteix en la creació d'un sac des de l'estómac i connectar-lo amb l'intestí prim. Per això, també és denominat cirurgia de derivació gàstrica.

Aquest procediment, de tipus mixt, és a dir restrictiu i malabsortivo, és el més utilitzat i contribueix a aconseguir una pèrdua d'entre el 60 i el 70% de l'pes excessiu.

A l'connectar el sac de l'estómac amb la part mitjana de l'intestí prim, es redueix la mida útil de l'estómac i es disminueix l'absorció dels aliments.

A l'espai estomacal reduït, que produeix sacietat precoç (restricció), se li afegeix el fet que els aliments digerits no passen per l'estómac ni el duodè, de manera que es redueix l'assimilació dels nutrients (malabsorció).

Aquesta intervenció pot realitzar-se mitjançant cirurgia oberta o mitjançant laparoscòpia, sent aquesta última la més escollida per la seva efectivitat i riscos gairebé inexistents.


A l'igual que altres cirurgies abdominals o digestives, els riscos d'aquest procediment són els següents:

● Sagnat i / o coàguls sanguinis.

● Infecció.

● Reaccions adverses a l'anestèsia.

● Problemes respiratoris.

● Pèrdues en l'aparell digestiu.


Els riscos a més llarg termini de la intervenció de bypass gàstric són:

● Diarrea.

● Nàusees i / o vòmits.

● Càlculs biliars.

● Hèrnies.

● Desnutrició.

● Hipoglucèmia.

● Perforació estomacal.

● Úlceres.

● Obstrucció intestinal.


Tubular gàstric

També anomenada gastrectomia tubular, gastroplía tubular, sleeve o màniga gàstrica, és una tècnica quirúrgica restrictiva que consisteix a reduir la mida de l'estómac, quedant la part útil com un tub o mànega estret i llarg i extirpant altra banda. Aquesta intervenció es realitza sota anestèsia general i per via laparoscòpica.

Amb aquesta tècnica s'aconsegueix reduir la mida útil de l'estómac, produir major sacietat però sense afectar l'absorció de nutrients, i disminuir l'hormona que genera la gana (grelina).

És una intervenció irreversible amb molt poques complicacions, amb la qual es pot arribar a perdre entre el 60 i el 70% de l'pes excessiu.


Switch duodenal

El switch, o encreuament duodenal, és una combinació de dues tècniques, el tubular gàstric i el bypass gàstric. La combinació d'aquestes dues tècniques compta amb un component restrictiu (tubular gàstric) i un component malabsortivo (bypass gàstric).

Mentre que gràcies a l'tubular gàstric, s'aconsegueix introduir menys aliments a l'estómac, per la part de l'bypass gàstric, es divideix l'intestí prim en dos segments.

Un dels segments actua com a canal digestiu, mentre que l'altre actua com a canal biliopancreàtic, aportant la bilis i enzims per realitzar la digestió. Aquests dos canals s'uneixen en un punt comú, i a l'ésser més curts, produeixen una reducció en l'absorció dels nutrients.

Aquesta tècnica pot permetre una pèrdua de pes de fins al 80% de l'pes excessiu en dos anys.


Mètode Apollo

El mètode o sistema Apollo és un sistema de reducció d'estómac mitjançant via endoscòpica.

Aquesta tècnica consisteix a realitzar sutures internes a la paret estomacal per reduir la seva capacitat, evitar la seva distensió, i aconseguir un alentiment de l'buidatge gàstric, produint sacietat precoç.

Aquesta tècnica pot repetir-se i més de mantenir l'anatomia de l'estómac i ser poc invasiva, és molt segura i presenta mínimes complicacions.

És una intervenció indolora, amb ràpida recuperació i que pot permetre la pèrdua de fins al 60% de l'pes excessiu en dos anys.


Diabetis mellitus

La Diabetis mellitus és un conjunt de trastorns metabòlics que tenen en comú produir una concentració elevada de glucosa en sang. Aquesta acumulació pot ser degut a diferents causes com un defecte en la producció d'insulina o un augment de la producció de glucosa, entre d'altres.

La Diabetis mellitus pot generar problemes derivats al llarg de l'organisme, com retinopatia diabètica (problemes a la retina que poden conduir a ceguesa), nefropatia diabètica (problemes renals), amputacions o problemes cardíacs.

La Diabetis mellitus pot classificar-se en tres tipus principals, tipus 1, tipus 2 i gestacional. La Diabetis mellitus de tipus 2 és la més freqüent, sent aquesta la diagnosticada en entre un 90 i un 95% dels casos.

La seva prevalença és major en persones majors de 40 anys i amb obesitat.


Causes

La Diabetis mellitus tipus 2 (DM2) es produeix per una resistència a la insulina o una deficiència d'aquesta en comparació als alts nivells de glucosa en sang. A mesura que la malaltia avança, el pàncrees pot fallar en la seva producció.


Símptomes

La Diabetis mellitus de tipus 2 pot produir els següents símptomes:

● Polidipsia (Augment de la set).

● poliquiúria (Miccions freqüents).

● Augment de la gana.

● Pèrdua de pes involuntària.

● Fatiga.

● Visió borrosa.

● Llagues que triguen a curar.

● Infeccions freqüents.

● Pell enfosquida en coll i aixelles.


Diagnòstic

El diagnòstic de la Diabetis mellitus tipus 2 es realitza mitjançant prova d'hemoglobina glicosada, examen aleatori de sucre en sang i examen de sucre en sang en dejú, així com a prova de tolerància a la glucosa oral.


Tractament

El tractament de la Diabetis mellitus tipus 2 es basa principalment en la combinació d'una alimentació sana, exercici físic, tractament amb insulina o fàrmacs i controls de l'sucre en sang.

Si es pateix Diabetis mellitus de tipus 2 i l'IMC és major de 35, el pacient podrà ser candidat a la cirurgia bariàtrica (per la pèrdua de pes).

S'aprecien millores en els nivells de sucre en sang en les persones que se sotmeten a aquest tipus d'operacions, sobretot en aquelles intervencions en què es deriva una porció de l'intestí prim.


Superobesidad

En la classificació de l'obesitat, la superobesidad està classificada com obesitat de tipus III i correspon a la persona que presenta un IMC entre el 50 o 59 '9.


Equip mèdic de cirurgia d'obesitat mòrbida

L'equip de cirurgia d'obesitat mòrbida està format per:

+ Dr. Cèsar Ginestà i Martí

El Dr. Cesar Ginesta i Martí, el nom està relacionat amb la clínica HM Delfos des de la seva creació, ja que la fundació d'aquesta clínica resideix en aquesta família, és director de Cirurgia General i Digestiva de HM Delfos. És especialista en cirurgia d'esòfag, gàstrica, colorectal, de la paret abdominal, endocrina i hepatobiliopancreàtica.

A més, és especialista sènior de Cirurgia General i Digestiva a l'Hospital Clínic de Barcelona.

+ Dra. Ester Mans

La Dra. Mans és especialista en obesitat mòrbida i cirurgia d'obesitat mòrbida a l'Hospital de Mataró.

+ Dr. Ernest Bombuy

El Dr. Bombuy és especialista en obesitat mòrbida a l'Hospital de Mataró.

+ Dr. Rafael Díaz del Gobbo

El Dr Rafael Díaz del Gobbo és especialista en cirurgia d'urgències, cirurgia esòfag-gàstrica i obesitat mòrbida a l'Hospital de Manresa.


Per què realitzar-se una cirurgia d'obesitat mòrbida en HM Delfos?

En HM Delfos ens diferenciem d'altres equips mèdics per la valoració específica i profunda de cada cas i l'atenció als nostres pacients:

● Valoració personalitzada

Valorem cada cas de forma específica, realitzant la valoració prequirúrgica de cada cas plantejat, i realitzant una discussió al comitè específic de cada patologia.

Seguiment 24/365

Vam visitar i realitzar seguiments als nostres pacients de forma presencial o telefònica, fins i tot en caps de setmana i festius, estant disponibles per al tractament de qualsevol complicació en el moment en què ocorre. Estem disponibles les 24 hores, els 365 dies.

Equip especialitzat en cirurgia d'obesitat mòrbida

Treballem amb equips especialitzats de cirurgians bariàtrics i especialistes encodrinólogos, nutricionistes, entrenadors personals i psiquiatres.

● Proves diagnòstiques innovadores

Sol·licitem gran quantitat i varietat de les més innovadores proves diagnòstiques i treballem amb l'última tecnologia, a més d'apostar per tècniques conservadores.

● Equip de seguiment

A més de la cirurgia, aportem a l'pacient tots els recursos per evitar la recuperació de pes i aconseguir el seu benestar complet. Posem a la seva disposició tots els professionals necessaris per donar-li suport en el procés de recuperació i de consecució dels seus nous hàbits.

● Pressupostos tancats i no abusius.

La cirurgia bariàtrica sol ser una branca de la cirurgia amb pressupostos alts. A la nostra clínica oferim pressupostos tancats, sense abús.


Preguntes freqüents sobre cirurgia d'obesitat mòrbida> Descobreix més informació sobre el nostre Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu HM Delfos Unitat de Cirurgia Bariàtrica - Obesitat HM Delfos

  • Telèfon: 93 254 50 50
  • Horari: 

> Dilluns a Dijous: 08:00-19:00h

> Divendres: 8:00-15:00h


Preguntes freqüents

Pujar amunt