Consell Genètic del Càncer

La majoria dels tumors (70-80%) apareixen de manera esporàdica, però hi ha persones que tenen una predisposició a desenvolupar càncer. Aquesta predisposició pot ser deguda a què han heretat un gen anormal que justifica l’aparició del càncer, que és el que es coneix com a càncer hereditari i representa aproximadament un 5-10% dels casos de càncer.

També pot ser deguda  a que en determinades persones i en les seves famílies conflueixen factors ambientals i genètics que en conjunt augmenten el risc de presentar un càncer al llarg de la vida, és el que es coneix com agregació familiar de càncer i apareix entre un 15-20% dels casos.


Un equip preparat per a cuidar de tu i dels teus. 


En el Programa de Consell Genètic del Càncer d’HM CIOCC Barcelona, ens preocupem per identificar aquelles persones i famílies amb una predisposició genètica a desenvolupar càncer. Després d’ una revisió exhaustiva dels antecedents familiars, personals i estils de vida, estimem el risc de càncer a nivell individual i familiar, i valorem si ens trobem davant la possibilitat d’un càncer hereditari. Oferim la possibilitat de realitzar un estudi genètic en els casos indicats. En funció del risc estimat, amb tota la informació obtinguda, inclòs el test genètic, posem en marxa totes aquelles mesures de prevenció i diagnòstic precoç individualitzades a cada membre de la família, sempre treballant de manera coordinada amb la resta d’especialitats implicades tant en diagnòstic com en tractament oncològic. Per a assolir aquest objectiu, treballem de conjuntament amb genetistes de gran prestigi, com és el Dr. Pablo Lapunzina.
Preguntes Freqüents ​​​​​​​ Consell Genètic del Càncer

  • Horari: 

> Dilluns a Dijous: 10:00-13:00h i 15:00-19:00h

> Divendres: 9:00-14:00h
> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral Oncológico Clara Campal - HM CIOCC Barcelona
> Preguntes Freqüents

Com puc saber si el meu càncer és hereditari?

​Hi ha una sèrie de característiques  que ens adverteixen que podem estar davant d’un càncer hereditari o d’una família amb predisposició al càncer, com són la presència d’un nombre elevat de casos de càncer dins de la mateixa família,  la presència del mateix tipus de tumor en diferents membres de la mateixa família, l’aparició de càncer a edats joves, o l’aparició de diversos tumors en la mateixa persona, entre altres.  Davant d’aquests casos, és necessari realitzar un estudi minuciós per tal de confirmar la sospita.

En què consisteix l’ assessorament genètic?

​Es tracta d’un procés que precisa de  diferents visites. En primer lloc, es recullen els antecedents personals i familiars, a partir dels quals s’estima el risc de càncer, i es valora la indicació de dur a terme un estudi genètic, per tal de precisar amb més detall aquest risc. En un segon terme, disposant dels resultats del test, es procedeix a educació sanitària informant de les mesures de detecció precoç i prevenció, així com dels factors de riscs i factors protectors associats al càncer. Realitzem un assessorament personalitzat en funció del risc de cada pacient per a decidir les actuacions preventives o de diagnòstic precoç més convenients.

Com es fa un estudi genètic?

​Per a realitzar l’estudi genètic, necessitem material genètic que es troba en les nostres cèl·lules. En la majoria de casos, amb una mostra de  sang s’obté suficient material genètic per a l’estudi. La mostra s’envia a un laboratori especialitzat en analitzar els gens i estudien si hi ha canvis en el gen o els gens relacionats amb la malaltia que se sospita.

Quins són els riscs d’un estudi genètic?

​El diagnòstic genètic pot aportar grans beneficis, però també pot tenir repercussions sobre la vida d’un mateix i dels seus éssers estimats. És per això, que abans de decidir realitzar-se el test, informem i discutim els riscos i limitacions de l’estudi. El saber que un té una determinada mutació genètica s’associa a un major risc de patir un càncer, pot ser angoixant. A més, els resultats de les proves genètiques no només afecten la persona que s’ha fet la prova, sinó que també poden afectar a altres membres de la família de la mateixa sang.

Quins són els principals avantatges d’una visita a la unitat de consell genètic?

​El principal avantatge és el fet de poder identificar famílies que presenten  predisposició al càncer, i això fa possible que els seus membres es beneficien de mesures específiques de prevenció, detecció precoç i de seguiment. Aquestes actuacions porten a una disminució de casos de càncer o a un diagnòstic precoç, amb la milloria en el pronòstic que això comporta.

Pujar amunt