Programa de Càncer Ginecològic

Existeixen diferents tipus de tumors ginecològics, amb característiques diferents tant en incidència com en comportament clínic i pronòstic. Els més freqüents són el càncer d’úter, el càncer de cèrvix uterí i el càncer d’ovari.

En els últims anys s’han produït grans avenços en el tractament d’aquests tumors amb una disminució de la mortalitat, degut al diagnòstic precoç i millora dels tractaments tant mèdics com quirúrgics. 


Oferim a totes les nostres pacients amb qualsevol tipus de Càncer Ginecològic, un tractament individualitzat i ràpid, realitzat per un equip multidisciplinari. 


En el Programa de Tumors Ginecològic del HM CIOCC – Barcelona, valorem a cada pacient de manera individual en un comitè multidisciplinari format per professionals de gran experiència en les diferents especialitats implicades en el diagnòstic i tractament dels tumors ginecològics (Oncologia Mèdica, Ginecologia, Radiologia, Anatomia Patològica i Radioteràpia) que aporten la seva valuosa experiència i els últims i continus avenços terapèutics. D’aquesta manera, assegurem un abordatge global de cada pacient i oferim de manera eficaç i ràpida, un tractament òptim, d’avantguarda, multidisciplinari i individualitzat.
Preguntes Freqüents 


Director Programa de Càncer Ginecològic

Dra. Belén Ojeda González​​​​​​​ Programa de Càncer Ginecològic

  • Horari: 

> Dilluns a Dijous: 10:00-13:00h i 15:00-19:00h

> Divendres: 9:00-14:00h
> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral Oncológico Clara Campal - HM CIOCC Barcelona
> Preguntes Freqüents
Quines són les diferències entre els diferents tipus de càncer ginecològic?

CÀNCER D'ÚTER

El càncer d’úter és el tercer en incidència entre les dones, darrera del càncer de mama i els tumors colorectals. La major part dels casos de càncer d’úter es diagnosticaran després de la menopausa. Entre els factors de risc per patir un càncer uterí destaquen la obesitat, una menarquia precoç, una menopausa tardana, l’absència d’embarassos al llarg de la vida. També existeixen factors genètics que augmenten el risc de patir aquest tipus de càncer. La majoria dels casos es diagnostiquen en estadis precoces, donat que presenta signes de sospita, generalment sagnat vaginal. 

CÀNCER DE CÈRVIX UTERÍ

El càncer de cèrvix uterí és poc freqüent entre les dones dels països desenvolupats per l’existència de prevenció primària (vacuna anti-HPV) i secundària (diagnòstic precoç o cribatge). Al 2015 menys de 2.400 dones varen ser diagnosticades de càncer de cèrvix al nostre país. Els signes d’alerta són: el sagnat entre menstruacions, el dolor o el sagnat durant el coit o un sagnat menstrual molt més abundant i/o prolongat del que és habitual.

CÀNCER D'OVARI

El càncer d’ovari, és el menys freqüent però és el pitjor pronòstic. Els signes i símptomes prematurs de la malaltia són molt inespecífics. És un tumor que pot créixer lliurement a la cavitat abdominal, pel que més del 70% dels casos es diagnostiquen ja en etapes avançades. Malgrat això existeixen tractaments eficaços per a totes les etapes de la malaltia. 

Quins són els tractaments del càncer ginecològic?

L’estratègia de tractament dependrà de la localització del tumor diagnosticat (Càncer d’úter, càncer de cèrvix, càncer d’ovari o càncer de vulva). Al Comitè es valorarà i decidirà el millor tractament per a cada cas, que dependrà de les característiques específiques del tumor i de la pròpia pacient. 

Existeixen diferents tractaments per al càncer ginecològic que s’utilitzaran en molts casos de forma combinada, depenent de la localització i de l’extensió de la malaltia (estadi). Aquests tractaments són: Cirurgia, Quimioteràpia, Radioteràpia, Tractaments biològics i Immunoteràpia. 

Com es tracta el càncer d’ovari?

La cirurgia ha de ser realitzada per un cirurgià expert i amb àmplia experiència, donat que, tant el tractament posterior, com la supervivència d’aquestes pacients estan estretament relacionades amb la cirurgia realitzada. 

Am una valoració de tots els factors, extensió de la malaltia, tumor residual, característiques biològiques i personals de la pacient, al comitè multidisciplinari, es planifica el tractament complementari. En gairebé tots els casos s’efectuarà quimioteràpia i en aquests casos seleccionats antiangiogènic o teràpies dirigides. 

Al últims anys, diferents estudis han demostrat que pacients amb càncer d’ovari i portadores de mutacions d’uns determinats gens (BRCA1 i BRCA2), tenen millor pronòstic, responen millot a la quimioteràpia i especialment a un tractament específic (inhibidors del PARP). 


Es pot preveure el Càncer de Cèrvix?

Afortunadament, el càncer de cèrvix és un tumor que es pot prevenir la majoria de vegades. Existeixen dos tipus de prevenció: una és la detecció precoç (cribatge) que es basa en detectar mitjançant citologia vaginal, alteracions cel·lulars que produeix el VHP a les cèl·lules del coll uterí, abans de desenvolupar el tumor (etapa pre-càncer). Aquestes lesions malignes poder ser ressecades i d’aquesta manera evitar el desenvolupament del càncer. 

La segona, consisteix en evitar la infecció del HPV mitjançant l’administració d’una vacuna específica, que ens defèn del VPH. El fet d’estar vacunat, no implica que es deixi de realitzar el cribatge, ja que existeixen diferents tipus de virus i les vacunes no els cobreixen tots i per altra banda, la vacunació de la població s’ha iniciat recentment. 


Pujar amunt