Programa de Càncer Digestiu

El Programa de Tumors Digestius està format per metges de reconeixement internacional que treballen per a oferir-li en cada moment la millor opció per al diagnòstic i tractament del seu tumor.


Treballem per a donar un tractament integral, de manera ràpida i personalitzada a cadascun dels nostres pacients amb Càncer Digestiu. 


​El tractament es planifica de forma individualitzada per a cada pacient, amb un abordatge global de la malaltia que es discuteix i decideix en el Comitè multidisciplinari. El Comitè està format per diferents professionals amb gran experiència i coneixements en diferents especialitats relacionades amb el càncer digestiu (Oncologia, Cirurgia, Digestiu, Radioteràpia) que es reuneix periòdicament per a discutir cada cas de manera individual, pràctica que assegura poder tractar a cada pacient d’una manera integral, oferint els tractaments més eficaços i nous contra el càncer, tractem als nostres pacients de forma global, tenint en compte també l’àrea emocional, nutricional i el manteniment de la qualitat de vida. 


Preguntes Freqüents 


Coordinadora Programa de Càncer Digestiu

Dra. Clara Montagut Viladot​​​​​​​ Programa de Càncer Digestiu

  • Horari: 

> Dilluns a Dijous: 10:00-13:00h i 15:00-19:00h

> Divendres: 9:00-14:00h> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral Oncológico Clara Campal - HM CIOCC Barcelona

> Preguntes Freqüents

Què és el càncer colorectal?

El càncer colorectal es desenvolupa molt lentament en varis anys. Normalment s’inicia a partir d’un pòlip al colon, que amb el pas dels anys es transforma en càncer. No tots els pòlips es converteixen en càncer. Un petit percentatge de càncer colorectal és degut a una causa genètica que pot transmetre’s de pares a fills, però la gran majoria succeeixen esporàdicament

Com es diagnostica el càncer de colon?

Si es confirma el diagnòstic, el següent pas és determinar com està d’avançat, al colon i a nivell de tots els altres òrgans (sobretot al fetge). Per això cal realitzar proves d’imatge com un TAC (scanner, ressonància magnètica i altres proves que el seu metge li indicarà). 

Quins són els estadis de càncer colorectal?

Això ens dona informació rellevant sobre el pronòstic del tumor i ens ajuda a planificar les línies globals de l’estratègia de tractament per a cada estadi, que més tard es personalitzarà per a cada pacient. 


Existeixen 5 estadis en càncer colorectal: 

Estadi 0: 

Càncer molt precoç que només afecta la capa més superficial de la llum del colon.

Estadi I:

El càncer s’ha expandit més enllà de la capa més superficial de la llum del còlon, però no afecta a tot el gruix del còlon ni als ganglis (adenopaties) properes al còlon. 

Estadi II:

El càncer ocupa tot el gruix del còlon, però no afecta als ganglis (adenopaties) properes al còlon.

Estadi III:

El càncer s’ha estès als ganglis (adenopaties) properes al còlon.

Estadi IV:

El càncer s’ha estès a altres òrgans fora del còlon (metàstasi).

Què és el càncer de pàncrees, com es diagnostica i quina és la seva tipologia i estadis?

El càncer pot aparèixer a qualsevol d’aquestes tres porcions, i segons on estigui localitzat podrà donar símptomes diferents. 

Existeixen fins a 20 tipus diferents de càncer de pàncrees, el més freqüent és e que es crea a partir dels conductes del pàncrees, i s’anomena tumor neuroendocrí. 

Davant la sospita de càncer de pàncrees, el diagnòstic es realitza mitjançant una prova d’imatge (TAC i/o ressonància magnètica i/o PET), que ens permet saber l’extensió del tumor al pàncrees, als vasos sanguinis, als òrgans del voltant i als ganglis limfàtics, així com la seva disseminació a altres òrgans llunyans. 

Segons aquesta informació, el càncer de pàncrees es classifica en estadis. Aquesta classificació en estadis ens dona informació rellevant sobre el pronòstic del tumor i ens ajuda a planificar les línies globals de l’estratègia de tractament.

Què és el càncer d’esòfag i gàstric (estómac), com es diagnostiquen i quins són els seus tipus i estadis?

El càncer d’esòfag i estómac es forma dins del conducte esofàgic o de la cavitat gàstrica. El seu diagnòstic es realitza mitjançant una endoscòpia digestiva alta que permet visualitzar l’esòfag i l’estómac per dins, i en cas de visualitzar lesions sospitoses, talla una petita mostra (biòpsia) per analitzar i confirmar el diagnòstic. Si es confirma el diagnòstic, el següent pas és determinar quant ha avançat el càncer, a quin nivell de l’esòfag i estómac, als ganglis i altres òrgans. Per això, s’han de realitzar proves d’imatge como ECO-endoscòpia, TAC (scanne5), Ressonància Magnètica, PET, Cirurgia Laparoscòpica i altres proves que el seu metge li indicarà. 


TIPUS DE CÀNCER D’ESÒFAG I ESTÒMAC


Existeixen diversos tipus de càncer d’esòfag i estómac, els més freqüents són el càncer escamós i l’adenocarcinoma, i els menys comuns el tumor d’estroma gastrointestinal (GIST) o el tumor carcinoide. 

També es poden classificar els tumors segons la localització: a la primera porció de l’esòfag, a la zona de transició de l’esòfag  a l’estómac, a la part més alta de l’estómac (cardias), a la part més baixa (distal) de l’estómac o de forma difosa a tot l’estómac. 

La localització marcarà el pronòstic i el tractament del tumor. 

Finalment, mitjançant les proves d’imatge que hem mencionat anteriorment, podem classificar-lo en estadis segons l’afectació del gruix de la paret de l’esòfag/estómac, l’afectació dels ganglis limfàtics (adenopaties), l’afectació dels òrgans veïns o d’altres òrgans més distants. Aquesta estadificació ens donarà informació rellevant del pronòstic i ens ajudarà a decidir l’estratègia de tractament. 


Quins són els tractaments del càncer digestiu?

Existeixen diversos tractaments per el càncer colorectal depenent de l’estadi i localització del tumor que puguin combinar-se entre ells:

Cirurgia

Es pot realitzar resecció del tumor o de les metàstasis. 

Quimioteràpia

Fàrmacs que s’administren per vena o per via oral amb l’objectiu de disminuir la grandària del tumor – eliminar completament el tumor-, disminuir els símptomes derivats del tumor i augmentar la qualitat de vida. Aquest tractament es donar abans de la cirurgia, després de la cirurgia o en comptes de la cirurgia. 

Radioteràpia

Utilitza rajos d’alta energia amb l’objectiu de destruir les cèl·lules tumorals. 

Tractament biològic:

Fàrmacs amb característiques específiques del tumor que ataquen les cèl·lules tumorals però no les normals. 

Immunoteràpia:

Tractament que ajuda al propi sistema immunitari a lluitar conta el càncer. 


Per què he d’escollir HM CIOCC Barcelona a l’Hospital HM Nou Delfos per a tractar el meu càncer digestiu?

- Equip multidisciplinari: treballem en equip, els nostres metges estan formats en diferents àrees de tractament del càncer digestiu que inclouen oncologia, cirurgia, radioteràpia i anatomia patològica, i junts dissenyem el millor tractament global per a vostè. 

- Tractament personalitzat: segons el tipus i les característiques del seu tumor, les seves característiques com a individu únic, els seus valors i necessitats dissenyem el millor tractament per a vostè. 

- Tractaments punters: l’equip està format per metges líders a nivell nacional i internacional, que estan sempre al dia i participen o lideren estudis amb els tractaments més innovadors i punters. 

- Qualitat de vida: en tot moment de la seva malaltia tenim com a prioritat preservar la seva qualitat de vida per a que pugui seguir amb el seu ritme habitual amb el màxim grau de normalitat. 

- Tractament global: a més de tractar càncer amb el millor tractament, voler tractar-lo com a una persona única, oferint-li suport emocional, nutricional i estètic sempre que sigui necessari i així ho desitgi. Pujar amunt