Programa de Càncer de Pulmó

Els tumors toràcics, especialment el càncer de pulmó, constitueixen un dels tumors més freqüents.

Al Centre Integral Oncològic HM CIOCC Barcelona de l'Hospital HM Nou Delfos, a part d’incorporar els principals avenços diagnòstics i terapèutics, formem un equip de treball amb una important trajectòria professional i humana, experts en el maneig d’aquest tipus de tumors, que permeti fer decisions diagnòstiques i terapèutiques consensuades i personalitzades. Aquesta estratègia impacta en el pronòstic dels pacients i es la metodologia de treball emprada en el maneig dels pacients afectats de tumors toràcics. 


Incidència del Tumors Toràcics

Els tumors toràcics comprenen un conjunt de tumors de la caixa toràcica en els quals s’inclouen els càncers de pulmó, els tumors de la pleura (mesotelioma) i els tumors tímics. A diferència del càncer de pulmó, el mesotelioma i els tumors tímics són tumors molt poc freqüents. El càncer de pulmó correspon al 12% de tots els càncers diagnosticats a Espanya en els dos sexes i s’espera que durant l’any 2019 es diagnosticaran més de 29.000 casos nous de càncer de pulmó, principalment entre els homes. És un càncer clarament relacionat amb el tabaquisme i un dels fets més alarmants recentment és l’increment del càncer de pulmó entre les dones. El càncer de pulmó és el tercer tumor més freqüent entre les dones i la primera causa de mortalitat per càncer en dones i això és conseqüència de la seva incorporació més tardana al tabaquisme. Són imprescindibles les mesures antitabaquisme per reduir el nombre de fumadors, i fer especial incidència sobre els riscos del tabaquisme entre la població més jove, els adolescents. 


Tractaments revolucionaris

Una de les revolucions més importants que ha sofert el tractament del càncer de pulmó ha estat la incorporació de la immunoteràpia i la teràpia personalitzada. La immunoteràpia ja sigui sola o en combinació amb quimioteràpia ha permès canviar el pronòstic dels pacients amb càncer de pulmó avançat i la teràpia personalitzada permet que quasi un 25% del pacients amb càncer de pulmó avançat puguin ser tractats amb tractament orals específics o personalitzats. Aquesta medicina de precisió requereix d’una col·laboració estreta amb laboratoris de biologia molecular per poder conèixer quines alteracions regeixen el creixement tumoral. A HM Delfos, comptem amb el suport de “Laboratorio de Dianas Terapéuticas” dirigit pel Dr. Fernando López-Ríos, permetent conèixer el perfil tumoral tant en una biòpsia de tumor com en una biòpsia líquida (mostra de sang). Això permet identificar quins pacients es poden beneficiar o no d’una teràpia personalitzada. 


Comitè de Tumors Toràcics

El maneig dels pacients amb tumors toràcics, com en altres tumors, requereix de comitès multidisciplinaris formats per diferents experts que permeten consensuar la millor estratègia terapèutica per a cada pacient. Per això a HM Delfos, a part de les innovacions diagnostiques més rellevants en el camp de la radiologia i de l’anatomia patològica, s’ha constituït el comitè de tumors toràcics format per professionals amb una reconeguda trajectòria professional i humana. Preguntes Freqüents 
​​​​​​​ Programa de Càncer de Pulmó

  • Horari: 

> Dilluns a Dijous: 10:00-13:00h i 15:00-19:00h

> Divendres: 9:00-14:00h
> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral Oncológico Clara Campal - HM CIOCC Barcelona
Preguntes Freqüents
El càncer de pulmó sempre es tracta amb quimioteràpia?

El tractament del càncer de pulmó depèn de l’estadi al diagnòstic. En tumors localitzats, la cirurgia és el tractament fonamental seguida en alguns casos de quimioteràpia i/o radioteràpia després de la cirurgia. ​

En tumors localment avançats (aquells de gran tamany o amb ganglis voluminosos) es tracten amb combinacions de quimio-radioteràpia. Entre els pacients amb metàstasis, cal diferenciar quins pacients es poden beneficiar d’un tractament d’immunoteràpia sola (~30%) o en combinació amb quimioteràpia, dels quals es beneficien de tractament personalitzat (~25%) i dels que rebran un tractament exclusiu amb quimioteràpia.

Què puc fer per reduir el risc de càncer de pulmó?

​La principal causa relacionada amb el càncer de pulmó és el tabaquisme pel que es recomana una abstinència tabàquica. També cal esmentar que el tabaquisme durant el tractament de quimioteràpia pot reduir la seva efectivitat. 

Pujar amunt