Programa de Càncer de Mama

El càncer de mama és el segon tipus de càncer més freqüent en dones. Afortunadament, als últims anys, la mortalitat deguda a aquest tumor està decreixent, principalment degut a un diagnòstic precoç i a millors tractaments.

Si li han diagnosticat recentment un càncer de mama és important que pugui accedir el més aviat possible al millor tractament disponible. 


Som al teu costat per a oferir-te un tractament ràpid i personalitzat i per acompanyar-te i cuidar de tu durant tot aquest procés. 


Al Programa de Càncer de Mama del HM CIOCC Barcelona estem compromesos a proporcionar una atenció ràpida i personalitzada que garanteixi que les nostres pacients rebin el tractament òptim per al seu càncer de mama. Disposem d’especialistes de referència acreditada i àmplia experiència en cadascuna de les àrees mèdiques necessàries per l’abordament òptim de la malaltia. 


cancer mama barcelona hm delfos


Comitè de Tumors de Mama

Així, cada pacient és valorada en un Comitè multidisciplinari integrat per professionals especialistes en el diagnòstic i tractament del càncer de mama que es dediquen a proporcional durant tot el procés, la millor cura a les nostres pacients. Aquest equip compta amb cirurgians i oncòlegs d’acreditada experiència, així com altres especialistes implicats en l’abordatge del càncer de mama. Un equip de persones accessibles i que incorpora de manera continua els avenços tecnològics i terapèutics per a tractar aquesta malaltia. Al HM CIOCC Barcelona desenvolupem també un innovador sistema de treball en xarxa que vetlla per la qualitat i innovació en el tractament del càncer.


Preguntes Freqüents 


Director Programa de Càncer de Mama

Dr. Joan Albanell Mestres

Equip mèdic

Dra. Belén Ojeda González

Dra. María Martínez García
​​​​​​​ Programa de Càncer de Mama

  • Horari: 

> Dilluns a Dijous: 10:00-13:00h i 15:00-19:00h

> Divendres: 9:00-14:00h> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral Oncológico Clara Campal - HM CIOCC Barcelona

> Preguntes Freqüents

Com es tracta un càncer de mama?

L’abordatge del càncer de mama està determinat per diversos factors, fonamentalment per la grandària, localització, característiques biològiques, extensió d’aquest i característiques de la pacient. 

Als casos en que la malaltia està localitzada a la glàndula mamària, el tractament inicial habitualment acostuma a iniciar-se amb una intervenció quirúrgica, posteriorment, en funció de les característiques anteriorment mencionades, es valorarà el cas en un Comitè multidisciplinari, si és necessari complementar el tractament amb altres estratègies com ara la quimioteràpia, teràpies biològiques, radioteràpia o la hormonoteràpia

En altres casos, pot ser necessari iniciar l’abordatge amb una quimioteràpia d’entrada (a vegades acompanyada d’un tractament biològic) amb la finalitat de disminuir la grandària tumoral i permetre una cirurgia conservadora. 

En alguns casos la malaltia presenta metàstasi en el moment del diagnòstic. En aquests casos disposem de tractaments cada cop més actius que ajuden a controlar la malaltia i que casa cop tendeixen a ser millor tolerats. 
Què és un comitè multidisciplinari de càncer de mama?

Es tracta d’un grup de professionals dedicats a oferir el millor estudi del càncer de mama i establir el pla de tractament necessari per a cada pacient. ​

Els comitès estan coordinats per un oncòleg mèdic, al seu paper de ‘tutor’ que acompanya a la pacient en les diverses fases de diagnòstic, tractament i seguiment. A més dels oncòlegs mèdics, també configuren aquest comitè diversos especialistes en Oncologia Radioteràpica, Radiologia, Anatomia Patològica i Biologia Molecular

Com pot disseminar-se un càncer de mama?

​Les cèl·lules cancerígenes o malignes, poden estendre’s a través del teixit(des del lloc on s’origina cap a les zones que l’envolten), a través del sistema limfàtic (les cèl·lules viatgen per mig dels vasos limfàtics i es desenvolupen en els ganglis limfàtics locoregionals) i finalment, en alguns casos a través de la sang podent desen volupar-se en altres òrgans a distància (metàstasi a distància).

Tots els càncers de mama són iguals?

No tots els tumors de mama són iguals. Aproximadament el 60-70% dels casos són tumors denominats ‘hormonals’, amb una evolució i unes característiques determinades. ​

Aquest tipus de càncers es beneficiaran de tractaments hormonals i hormonoteràpia en algun moment del procés. Un 20% dels tumors de mama presenten sobreexpressió d’una proteïna anomenada HER2, sent un tipus de càncer subsidiari de rebre tractaments biològics amb anticossos monoclonals dirigits contra aquesta proteïna, coneguda com Teràpia Dirigida , en molts casos juntament amb quimioteràpia. Finalment, gairebé un 15% dels denominats tumors triples negatius, els quals en la gran majoria de les ocasions hauran de rebre tractament amb quimioteràpia com a part de la seva estratègia terapèutica.

Pujar amunt