Neurologia - HM CINAC Barcelona

La Neurologia és l’especialitat de la medicina que s’aplica al diagnòstic i tractament de les malalties del cervell, la medul·la espinal, els nervis perifèrics i els músculs.

La Neurologia s’ocupa de forma integral de l’assistència mèdica del malalt neurològic, de la docència en les matèries que afecten al Sistema Nerviós i de la investigació, tant bàsica com d’aplicació clínica dins del camp de les Neurociències

El neuròleg és el metge que exerceix l’especialitat de Neurologia dominant tots els coneixements i tècniques especials que permeten dur a terme l’assistència, investigació i ensenyament de l’especialitat. 


El camp d’acció de l’especialitat inclou les àrees assistencial, docent i investigadora. Neurologia


Els neuròlegs tracten diversos tipus de malalties:

  • Malalties circulatòries del cervell, com les trombosi i hemorràgies. 
  • Les migranyes, neuràlgies i altres dolors especials.
  • Els tumors cerebrals. Demències (malaltia d’Alzheimer i altres).
  • Meningitis, encefalitis i altres infeccions del sistema nerviós. 
  • Epilèpsies.
  • Malalties de Parkinson, tremolor, tics i altres trastorns del moviment. 
  • Esclerosi Múltiple, Esclerosi Lateral Amiotròfica, Polineuritis, Distròfies musculars, Atàxies, etc. I un llarg etcètera que inclou la paràlisi quasi de qualsevol causa. Equip Mèdic Neurologia

Coordinadora

Dra. Beatriz Chavarría Cano

Equip Mèdic

Dr. Javier Emilio Codas Campuzano

Dr. José Gabriel Salazar Tortolero


​​​​​​​ Servei de Neurologia HM Delfos - HM CINAC Barcelona

  • Telèfon: 93 254 50 20
  • Ubicació: Planta 4ª - HM CINAC Barrcelona> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral de Neurociencias AC - HM CINAC BarcelonaPujar amunt