Rehabilitació Cardíaca

Els pacients de l'Hospital HM Nou Delfos que pateixen alguna malaltia cardiovascular poden, a partir d'ara, millorar la seva qualitat de vida seguint el Programa de Rehabilitació Cardíaca que coordina la recent estrenada Unitat de Rehabilitació Cardíaca, liderada per la Dra. Carme Ollé, juntament amb el Dr. David Santana, cap del Servei de Cardiologia. Es tracta d'un conjunt de sessions personalitzades i supervisades per un professional sanitari enfocades a augmentar la supervivència i reduir els factors de risc d'infart de miocardi.

  • El seu objectiu és augmentar la supervivència de les persones que pateixen problemes de cor, reduir els factors de risc i les taxes de readmissió hospitalària, prevenir futurs esdeveniments cardíacs i optimitzar els recursos hospitalaris
  • És personalitzat, té una durada de 2-3 mesos i es basa en la realització dexercici físic, l'educació sobre hàbits saludables i cardiovasculars i lactuació sobre factors de risc
  • Per dur a terme aquest innovador programa, el pacient ha d'estar estabilitzat i és monitoritzat en tot moment per controlar que les constants vitals segueixen la progressió adequada

Quan una persona pateix un infart de miocardi o és intervinguda quirúrgicament per tractar una malaltia del cor, pot costar-li recuperar la seva vida habitual tot i tenir el problema totalment superat i aquest fet pot fins i tot desencadenar un problema de salut mental a causa de la por de recaure o a patir un episodi greu.

Per ajudar el pacient a tornar-li la confiança i donar-li suport en la seva recuperació proporcionant-li les eines que li permetran realitzar la majoria de les activitats a què estava acostumat, encara que sigui de manera controlada, la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de HM Nou Delfos ha dissenyat i posat en marxa un programa multidisciplinari de Rehabilitació Cardíaca que tal com indica la responsable d'aquesta nova unitat, Dra. Carme Ollé, té l'objectiu d'ajudar les persones que pateixen un problema de cor a refer-se de la seva malaltia, superar la cirurgia cardíaca, millorar la seva capacitat física, reduir els símptomes, promoure la vida saludable i prevenir futurs esdeveniments cardíacs alhora que fomenta que la taxa de readmissió hospitalària sigui inferior i optimitza els recursos hospitalaris.


Exercici físic i hàbits saludables, la base

El Programa de Rehabilitació Cardíaca dissenyat per HM Nou Delfos inclou la pràctica d'exercici físic, tant a nivell aeròbic com de resistència, fet que contribueix a enfortir el cor ia millorar la resistència cardiovascular; consells educacionals sobre hàbits saludables i cardiovasculars i una actuació sobre els factors de risc per evitar una recaiguda o repetir un episodi cardíac greu.

D'aquesta manera, s'afavoreix una millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida, la qual cosa comporta una major capacitat per fer exercici i beneficia el perfil lipídic, índex de la massa corporal, pes, tensió arterial, freqüència en repòs i supervivència a alhora que es redueixen els factors de risc d'infart de miocardi. Així mateix, s'associa a un ritme de son més estable i una reducció de l'ansietat i la depressió.


Personalitzat i monitoritzat

Aquest Programa de Rehabilitació Cardíaca està adreçat a tots els pacients que presenten una patologia cardíaca i estan compensats. Per això, són avaluats prèviament pel cardiòleg, qui en determina l'estat hemodinàmic i si requereixen algun tipus d'adaptació per al programa. Aquesta fase, moltes vegades, es duu a terme de forma hospitalària, abans de la intervenció quirúrgica.

El programa és totalment personalitzat, ja que s'adapta a les necessitats del pacient i aquest és monitoritzat en tot moment perquè l'especialista pugui seguir el ritme de les constants vitals, és a dir, la pressió arterial, el ritme cardíac, la potència d'esforç, etc., i controlar que segueixen la progressió adequada per si cal aplicar alguna variació.

El Programa de Rehabilitació Cardíaca de HM Nou Delfos té una durada de 2-3 mesos i es realitza de manera ambulatòria, però es recomana seguir-lo després a un centre esportiu oa casa, però sempre sota la supervisió d'un professional.

Aquest programa és una mostra més del treball coordinat que realitzen els diferents especialistes de HM Nou Delfos per oferir una atenció multidisciplinària als nostres pacients, ja que en aquest cas implica cardiòlegs, metges rehabilitadors, infermeres, fisioterapeutes, nutricionistes i psicòlegs. Això fomenta un enfocament integral a la cura del pacient i ens permet abordar de manera efectiva les diferents necessitats de cada pacient”.Subir arriba