Dr. Eusebi Puyalto Ballart


  • Director Servei de Medicina General

Responsable del Servei de Medicina General, de CENTRO MÉDICO DELFOS, S. A., des de 1987 fins a l'actualitat.

Membre del Consell d'Administració de GESTIÓN CLINICAS, S.A. (GESCLISA), des de 2001 a 2007.

Membre del Consell d'Administració de CENTRO MÉDICO DELFOS, S. A. des de 2005 fins a Febrer de 2018.


FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciat en Medicina i Cirurgia, per la UNIVERSITAT DE BARCELONA en 1984.

Cursos de Doctorat: Nutrició i Dietètica, Interaccions aliments i medicaments i La nutrició en la qualitat dels aliments, per la UNIVERSITAT DE BARCELONA en 1985.

Especialista en Medicina del Treball, per la UNIVERSITAT DE BARCELONA en 1989.

Especialista en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, per la FUNDACIÓ MÚTUA UNIVERSAL en 1998.

Màster Universitari en Salut Pública, per la ULPGC en 1998.

Màster Universitari en Nutrició i Seguretat Alimentària, per la ULPGC en 2005.


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Metge col·laborador de la consulta del Dr. Joaquín Martí Abizanda (Cap del Servei de Cirurgia), de CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A., des de 1984 a 1987.

Adjunt a Direcció General de l'empresa NEXGRUP, S.A., especialitzada en serveis de salut laboral i prevenció de riscos laborals, des de 1984 fins a 2002.

Metge col·laborador de la consulta del Dr. Eduardo Martínez Alvarez (Cap del Servei d'Endocrinologia, Nutrició i Diabetis), de CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A., des de 1987 a 1993.

Cap del Servei Mèdic d'Empresa, de la multinacional KELSEY-HAYES, S.A., des de 1988 a 1993.  

Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, de CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A. des de 1999 a 2005.

Responsable del Servei de Medicina General, de CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A., des de 1987 fins a l'actualitat.


ACTIVITAT DOCENT I CIENTÍFICA

Fundador, director i membre del consell editorial, de la revista científica MEDIC DELFOS, des de 1997 a 2002.

Fundador i director de l'INSTITUT DELFOS D'ESTUDIS I FORMACIÓ CONTINUADA, des de 1998 a 2005.

Cofundador i membre de la SOCIETAT ESPANYOLA DE NUTRICIÓ COMUNITÀRIA, des de 1989 fins a l'actualitat.

Professor de diversos cursos, en l'INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL, des de 1988 a 1989.

Professor del Màster en CIÈNCIES DE L'ALIMENTACIÓ I LA NUTRICIÓ de la UNIVERSITAT DE BARCELONA, des de 1988 a 1994.

Vicepresident de la SOCIETAT ESPANYOLA DE NUTRICIÓ COMUNITÀRIA, des de 1989 a 1998.

Membre del consell assessor de la REVISTA IBÈRICA, ACTUALITAT TECNOLÒGICA, des de 1989 a 2004.

Vocal de la Junta Directiva de la SECCIÓ COL·LEGIAL DE MEDICINA DEL TREBALL del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA, des de 1989 a 2005.

Professor de diversos cursos, en l'INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT del  DEPARTAMENT DE SANITAT i SEGURETAT SOCIAL de la GENERALITAT DE CATALUNYA, des de 1989 a 1990 i 1992.

Coordinador dels aspectes clínics i membre del comitè organitzador, de les PRIMERES JORNADES CATALANES sobre NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ HOSPITALÀRIA. Institut Català de la Nutrició, en 1989 i 1991.

Professor del Curs de Postgrau MEDICINA CLÍNICA PREVENTIVA de la UNIVERSITAT DE BARCELONA, des de 1990 a 1992.

Codirector i professor de diversos cursos, en el CENTRE D'ESTUDIS COL·LEGIALS del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA, des de 1990 a 1998 i 2004.

Membre del Comitè Organitzador, de la 5a. Reunió Internacional sobre NUTRICIÓ PARENTERAL I ENTERAL. RINPE. 1992.

Membre del comitè científic i organitzador, de l'I, II, III i IV CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE NUTRICIÓ COMUNITÀRIA.. Barcelona 1994, Granada 1996, Las Palmas de Gran Canaria 1998 i Bilbao 2000.

Membre del Comitè d'Experts de la REVISTA ESPANYOLA DE NUTRICIÓ COMUNITÀRIA, des de 1995 a 2010.

Professor del Màster en NUTRICIÓ de la UNIVERSITAT DE BARCELONA, des de 1996 a 1998.

Professor del Màster en PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, de la UNIVERSITAT POMPEU FABRA, des de 1996 a 1998.

Membre del comitè organitzador, de la III Reunió de la SOCIETAT ESPANYOLA DE SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA (SEPAS). Las Palmas de Gran Canaria. 1998.

Membre del comitè organitzador, de l'I CONGRÉS IBEROAMERICÀ DE NUTRICIÓ I SALUT PÚBLICA. Las Palmas de Gran Canaria. 1998.

Membre del comitè organitzador de l'III CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE LA DIETA MEDITERRÀNIA. Barcelona. 2000.

Membre de l'ASSEMBLEA DE COMPROMISSARIS del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA, des de 2006 fins a l'actualitat.


ÀREES D'INTERÈS PROFESSIONAL

Considero que és la medicina general, la que tracta a les persones amb problemes de salut més freqüents.

Les acompanya en la seva malaltia i la prevenció d'aquesta, d'una manera personalitzada, tenint en compte les característiques i necessitats individuals de cada pacient.

La medicina general, és el primer pas dins del sistema sanitari i és imprescindible per a la detecció, tractament i prevenció de les malalties, identificant els factors de risc.

Subir arriba