Dra. Cristina de la Cruz Comas

Realitza estudis de Medicina i Cirurgia en la Universitat de Barcelona. Especialista en *Psiquiatria. Des que va finalitzar els estudis va compaginar l'assistència hospitalària i la consulta privada.


FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciada en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Psiquiatria. 

Mentre cursava el Rotatori va ser alumna voluntària en l'Equip de la Dra. B. Sarró en la Subdivisió de Psiquiatria de l'Hospital Clinic i Provincial de Barcelona.


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Mèdic assistent de la Subdivisió de Psiquiatria de l'Hospital Clinic i Provincial de Barcelona (HCP), des de 1983 fins a 1989. 

Col·laboradora en l'Equip de la Dra. B.Sarró en la Subdivisió de Psiquiatria del HCP. 

Des de 1990 fins a 1998 co-terapéuta en teràpia individual i de grup amb pacients que havien intentat suïcidar-se.

Contractada durant dos cursos acadèmics com a Monitora de classes pràctiques de la Escola Professional de Psiquiatria i Psicologia. 

Contractada com a metge col·laborador en la Subdivisió de Psiquiatria del HCP, també en suplències de metge resident i metge-adjunt en HCP.


ACTIVITAT CIENTÍFICA I DOCENT

Vocal de la Assosiació de Salut Mental (1985-1987) i sotssecretària de la mateixa associació (1988-1991)

Membre del Groupemet d’Etudes et de Prevention du Suïcidi (G.E.PS)fins a 2000. 

Membre de la International Assosiation for Suïcidi Prevention (IASP) Silver membership. 

Membre de la Societat Catalana de Psiquiatria. 

Des de 1989 fins 1997 co-organitzadora i secretària de la Jornada de Suicidologia que se celebrava bianualment en el Col.legi de Metges de Catalunya i Balears. 

Assistència i participació amb comunicacions, conferències i pòsters en diferents symposium i congressos nacionals i internacionals. 

Co-autora del llibre ELS SUÏCIDIS (en la col·lecció Biblioteca de psicologia, psiquiatria i salut. Seriïs Salut 2000. Publicat per l'editorial Martínez Roca en 1991).

Coordinadora de l'equip redactor EL SUÏCIDI DELS METGES.

Col·laboració en la 3a edició de RECOMANACIONS TERAPÈUTIQUES EN ELS TRASTORNS MENTALS

Subir arriba