Dra. Carmen Pérez Enríquez

Dra. Carmen Pérez Enríquez HM CINAC Barcelona

​Carmen Pérez-Enríquez és Llicenciada en Psicologia (Universitat de Màlaga 2011). Posseïdora de dos Màsters, un públic expedit per la Universitat de Màlaga en 2012 titulada: Neurociència i les seves aplicacions clíniques. Màster títol propi expedit per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 2014, titulat: Neurologia de la Conducta i Neuropsicologia. En 2016 rep l'acreditació de el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, com Experta en Neuropsicologia Clínica i en 2017 l'acreditació Nacional expedida pel Consell General de Psicologia d'Espanya. El 2020 obté el seu doctorat en Neuropsicologia d'Epilèpsia a la UAB.


FORMACIN ACADÈMICA

TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

1 Nom de l'títol: Certificat de serveis professionals com a psicòloga desenvolupant activitats Sanitàries

Entitat de titulació: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Data de titulació: 2019.05.06


2 Titulació universitària: Acreditació Nacional

Tipus d'entitat: Públic

Nom de l'títol: Psicòloga experta en Neuropsicologia Clínica Entitat de titulació: Consell General de Psicologia Espanya Data de titulació: 2017.12.01


3 Nom de l'títol: Màster en Neurologia de la Conducta i Neuropsicologia.

Entitat de titulació: Universitat Autònoma de Barcelona.

Data de titulació: 2015.07.09


4 Nom de l'títol: Curs d'especialització: Neurociència i les seves aplicacions clíniques

Entitat de titulació: Universitat de Màlaga.

Data de titulació: 01/09/2012


5 Nom de l'títol: Llicenciada en Psicologia. Entitat de titulació: Universitat de Màlaga. Data de titulació: 02/09/2011


DOCTORATS

Programa de doctorat: Programa de Doctorat.

Entitat de titulació: Universitat Autònoma de Barcelona.

Data de titulació: 2015.10.01


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Entitat ocupadora: Hospital de la Mar Tipus d'entitat: institucions sanitàries

Categoria professional: Neuropsicòloga. Tècnic superior en Psicologia

Data d'inici: 2019.11.06

Modalitat de contracte: Contracte laboral temporal

Règim de dedicació: Temps parcial

Funcions exercides: Avaluació i diagnòstic de pacients amb epilèpsia candidats a cirurgia. Avaluació i seguiment de pacients sotmesos a cirurgia d'epilèpsia. Avaluació intraoperatòria per mapatge de llenguatge. Avaluació durant Test Wada. Assistència a sessions bibliogràfiques de neurologia. Participació i presentació de casos en Comitè Multidisciplinar d'Epilèpsia.


Entitat ocupadora: FUNDACIÓ IMIM

Departament: Neurociències: Epilepsy Research, Institut Universitari d'Investigació

Categoria professional: Neuropsicòloga. Tècnic IIa

Data d'inici: 2015.09.30

Modalitat de contracte: Contracte laboral temporal

Règim de dedicació: Temps complet

Funcions exercides: Avaluació cognitiva i neuropsiquiàtrica de pacients amb afectació neurològica (demències, tumors, epilèpsia). Determinació cognitiva de perfil neuropsicològic en protocols de neurocirurgia (avaluació pre-quirúrgica i seguiments de el tractament). Avaluació cognitiva durant mapeig cerebral intra-quirúrgic en pacients amb epilèpsia i tumors (Servei de Neurocirurgia). Avaluació cognitiva i funcional en Esayos Clínics de pacients amb Deteriorament Cognitiu Lleu (DCL) i demència tipus Alzheimer (DTA) (Servei de Neurologia) Avaluació cognitiva i funcional en Esayos Clínics de pacients amb Epilèpsia Focal Fàrmac-resistent (Servei de Neurologia) Avaluació cognitiva i funcional en Esayos Clínics de pacients amb Epilèpsia Focal Fàrmac -Resistent en edat pediàtrica (Servei de Pediatria) Avaluació cognitiva i funcional en Esayos Clínics de pacients amb Esquizofrènia (Servei de Psiquiatria) Recerca en el camp de la neuropsicologia en cirurgia d'epilèpsia i tumors. Disseny, elaboració i redacció de projectes científics en el camp de la neuropsicologia en cirurgia d'epilèpsia i tumors.


ACTIVITAT CIENTÍFICA I DOCENT

ACTIVITAT DOCENT

Formació sanitària especialitzada impartida

1 Títol de l'especialitat: Curs Stage Hospital 2019 Títol de la subespecialitat: Curs Neuropsicologia d'Epilèpsia

Entitat de titulació: Hospital de la Mar Tipus d'entitat: institucions sanitàries

Unitat: Epilèpsia, Neurologia

Data d'inici-fi: 2018.10.04 - 2018.10.05


2 Títol de l'especialitat: Curs Stage Hospital 2019 Títol de la subespecialitat: Curs Neuropsicologia d'Epilèpsia

Entitat de titulació: Hospital de la Mar Tipus d'entitat: institucions sanitàries

Unitat: Epilèpsia, Neurologia

Data d'inici-fi: 2017.10.05 - 2017.10.06


3 Títol de l'especialitat: Curs Stage Hospital 2019 Títol de la subespecialitat: Curs Neuropsicologia d'Epilèpsia

Entitat de titulació: Hospital de la Mar Tipus d'entitat: institucions sanitàries

Unitat: Epilèpsia, Neurologia

Data d'inici-fi: 2017.03.23 - 2017.03.24


Direcció de tesis doctorals i / o projectes fi de carrera

Cursos i seminaris impartits orientats a la formació docent universitària

1 Tipus d'esdeveniment: Seminari

Nom de l'esdeveniment: Seminari Acreditació NEURONORMA

Entitat organitzadora: Universitat Autònoma de Barcelona

Hores impartides: 6

Data d'impartició: 2014.10.22

Tipus d'entitat: Universitat


2 Tipus d'esdeveniment: Seminari

Nom de l'esdeveniment: Avaluació neuropsicològica NEURONORMA: administració de test i interpretació.

Entitat organitzadora: Universitat Autònoma de Barcelona

Hores impartides: 8


ACTIVITAT CIENTÍFICA

Nom de l'projecte: Surgical platform for the understanding and treatment of language disorders (Sylvius)

Entitat de realització: FUNDACIÓ IMIM

Ciutat entitat realització: BARCELONA, Catalunya, Espanya


Diversos:

  • Publicacions, documents científics i tècnics
  • Treballs presentats en congressos nacionals o internacionals
  • Treballs presentats en jornades, seminaris, tallers de treball i / o cursos nacionals o internacionalsSocietats científiques i associacions professionals

1 Nom de la societat: SOCIETAT ESPANYOLA DE NEUROLOGIA

Entitat d'afiliació: FUNCACIÓN IMIM Tipus d'entitat: Fundació

Ciutat entitat afiliació: BARCELONA, Catalunya, Espanya

Data d'inici: 2016.09.01


2 Nom de la societat: SOCIETAT CATALANA DE NEUROPSICOLOGIA

Entitat d'afiliació: FUNDACIÓ IMIM

Ciutat entitat afiliació: BARCELONA, Catalunya, Espanya

Data d'inici: 2015.06.01


Premis, mencions i distincions

1 Descripció: Comunicació Estel·lar

Entitat concessionària: SOCIETAT ESPANYOLA DE NEUROLOGIA

Data de concessió: 2017.11.20


2 Descripció: Best Abstract Contribution

Entitat concessionària: INTERNATIONAL LEAGUE AGAINST Epilepsy

Data de concessió: 2017.09.05Acreditacions / reconeixements obtinguts

1 Descripció: ROTACIÓ CLINICA A NEUROPSICOLOGIA PEDIÀTRICA

Entitat acreditant: Fundació Hospital Sant Joan de Déu

Tipus d'entitat: institucions sanitàries

Ciutat entitat acreditant: Barcelona, ​​Catalunya, Espanya

Data de el reconeixement: 2019.07.31


2 Descripció: EXPERTA EN NERUOPSICOLOGÍA CLÍNICA

Entitat acreditant: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Ciutat entitat acreditant: BARCELONA, Espanya

Data de el reconeixement: 2016.05.01


3 Descripció: CERTIFICAT PSICOLOGIA DESENVOLUPANT ACTIVITAT SANITÀRIA

Entitat acreditant: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Tipus d'entitat: Públic

Ciutat entitat acreditant: Barcelaon, Catalunya, Espanya


4 Descripció: EXPERTA EN NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA NACIONAL

Entitat acreditant: Consell General de Psicologia Tipus d'entitat: organisme públic d'd'Espanya Recerca

Ciutat entitat acreditant: Madrid, Comunitat de Madrid, EspanyaPujar amunt