Endoscòpia Digestiva

L’endoscòpia digestiva és un mètode diagnòstic que permet realitzar una exploració detallada de l’interior del tub digestiu.

Aquesta Unitat disposa de l’equipament tecnològic d’alta resolució per a la realització de les probes diagnòstic-terapèutiques, que ofereixen al pacient eficàcia i seguretat durant tot el procés.


endoscopia digestiva barcelona hm delfos


Cartera de Serveis

> Consulta especialista

> Endoscòpia Diagnòstica:


  • Endoscòpia Digestiva Alta
  • Endoscòpia Digestiva Baixa

> Endoscòpia Terapèutica:


  • Polipectomies
  • Electrocoagulació
  • Banding de Varius Esofàgiques
  • Dilatació endoscòpica alta o baixa
  • Tècniques Hemostàtiques
  • Col·locació de Sonda PEG
  • Col·locació de Pròtesis Esofàgiques

> Endoscòpia Terapèutica Avançada. Tècniques especials:


  • Mucosectomia
  • Dissecció submucosa
  • Tractament de l'esòfag de barret - Tècnica HALO
  • Acalasia
  • Divertícul de Zenker

> Càpsula endoscòpica

> Ecoendoscòpia simple, complexa i amb PAAF

> Colangi Pancreatografia Retrògrada Endoscòpica (CPRE):


  • Esfinterotomia
  • Papilotomia
  • Extracció de càlculs de colédoco, pàncrees
  • Col·locació de Pròtesis biliar
  • Ampulectomia
  • Litotrípsia

> Proves de Motilitat:


  • Manometries Rectals
  • Biofeedback
  • Manometries Esofàgiques
  • Ph- metria de 24 hores
  • Ph-Metria amb Impedància
  • Test de tolerància a la lactosa, lactulosa, xilosa, fructosa-sorbitol, glucosa

> Ecografies rectals

> Fibroscan 


Responsable Servei Endoscòpia Digestiva - EndosMedicina

Dra. Ana Bargalló García

Equip Mèdic

- Dr. Mihaly Attila Kazsuba – Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dr. David Barquero Declara – Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dra. Marta Vila Rocafort – Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dr. Joan Dot Bach – Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica CPRE.

- Dr. Miguel Angel Guirola Puche - Bach – Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dr. Marco Antonio Alvarez Gonzalez– Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dr. Monder Abu-Suboh Abadia– Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica. Ecoendoscopia

- Dr. Joan Gornals Soler - Ecoendoscopia

- Dra. Llucia Titó Espinagosa– Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dra. Ana Bargalló Garcia– Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dra. Eva Erice Muñoz– Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dra. Stephanie Tasayco Huaman– Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dr. Marc Pigrau Pastor– Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dr. Jorge Guevara Cuabs– Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dr. Israel Vega López– Endoscòpia Diagnòstica y terapèutica

- Dr. Joan Sampons Cardona


Pujar amunt